הרב כדורי, התחזית "המבהילה" על הבחירות והעובדות

האם התחזית הנבואית שרצה בשמו של המקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל אכן נכונה? • 'בחדרי חרדים' בדק וחזר עם תשובות שעשויות לאכזב אתכם • וגם: הרמזים המאומתים באשר למסוגלות שנה זו לביאת המשיח

חדשות בארץ22.9.2019 | 14:50

ארכיון | לע"מ

מאז הגיעו תוצאות הבחירות המעורפלות וחסרות הבהירות, החלה מתפרסמת ברשתות החברתיות ובוואטסאפ ידיעה בשמו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק"ל, אותה כתב בצעירותו בספר "ושבועתו לישחק", כך נטען, והיא מגוללת ממש את דברי הימים האלו - בהם אין הכרעה ברורה מי יהיה ראש הממשלה. 

לפי אותה ידיעה שמסתובבת, בישיבת המקובלים 'נחלת יצחק' מצאו ספר בשם 'ושבועתו לישחק' שהרב יצחק כדורי זצ"ל כתב בצעירותו והסתיר אותו, ושם מובא תיאור מבהיל: "בערב שנת ה' אלפים תש"פ היא שנת התיקונים לא תהיה ממשלה בישראל תקופה נמשכת ויהיו המחנות מתקוטטין ביותר בלי הכרע לכאן או לכאן, ואז ביום ר"ה עצמו יתקוטטו בשמים הסטרא דקדושה עם הסט"א, והקב"ה ופמליא דיליה יכריעו ביניהון. והנה כל זה מה שיכולני לומר ומכאן השביעוני שלא אגלה עוד רזין וטמירין".

עוד מובא באותה ידיעה, כי "בספר הקדמון 'ברית אפרסמון' למקובל האלוקי רבי ששון חי שושני זי"ע שכונה 'הנביא ממצרים' מובאת הציטטה המופלאה הבאה המקבלת ממשות מיוחדת בימים אלה: 'יגיע ויבוא אותו היום בו יתנצחו שני מיניסטורים על הממלכה בארץ ישראל. שניהם שמם יהיה בנימין ואף לא אחד מהם יצליח להקים את ממשלתו וממלכתו. באותו היום דע והבין שמלך המשיח כבר עומד בפתח ובשבת שלאחר מכן יבוא ויתגלה. בינו זאת וזכרו זאת'". עד כאן לשון הידיעה.

לא אמין. הידיעה שמסתובבת בימים אלו

אך הידיעה הזאת - כמו מספר ידיעות נוספות שרצות אף הן, אך פחות 'תפסו' - מעלה מספר תמיהות: האם הרב כדורי זצוק"ל באמת כתב ספר זה בצעירותו? האם הוא כולל בתוכו את הדברים "המבהילים" הנ"ל? האם קיים בכלל ספר הנקרא 'ברית אפרסמון'? האמנם קיים מקובל בשם "רבי ששון חי שושני"? מסתבר שהתשובה לשאלות אלו מעמידה בסימן שאלה גדול את הידיעה שהתפשטה כאש בשדה קוצים.

מבדיקת 'בחדרי חרדים' במאגרי ספרים שונים, לאחר פנייה של אלפי עולה כי כלל לא קיים ספר בשם 'ברית אפרסמון'. כמו כן, לא ידוע על מקובל בשם "רבי ששון חי שושני". ובמילא, כך יש להתייחס גם לשאר הדברים המובאים בשמם של המקובלים והספרים שלא באו לעולם.

מסתבר שמישהו חמד לצון והצליח לגרום לאלפים רבים להאמין שאכן קיימת פסקה כזו בספרו של הרב כדורי. באשר לנטען כי הרב כדורי זצוק"ל כתב בצעירותו את הספר "ושבועתו לישחק", לפי הידוע לנו מבדיקה שערכנו - לא קיים ספר כזה.

בנוסף, גם מקורב לישיבת "נחלת יצחק" מייסודו של הרב כדורי, אמר בשיחה ל'ישראל היום' כי אמנם ישנם טקסטים של הרב כדורי שמתייחסים לתקופה של ימות המשיח - אולם הטקסט הנ"ל לא מופיע בכתביו, ובוודאי לא בתצורתו הנוכחית ולא עם התייחסות מפורשת למערכת הבחירות. מנגד, אותו מקורב לישיבת הרב טוען כי הרב אכן התייחס לשנה זו באופן כללי ככזו שמסוגלת לביאת המשיח.

---

'בחדרי חרדים' בדק גם את מידת נכונותם של רמזים אחרים שהובאו בשם ספרים אחרים בהקשר למצב הפוליטי. במקרה הזה, הבדיקה העלתה כי הדברים הוכחו כנכונים: כך למשל ציטטה שהובאה בשם המלבי"ם, בחיבורו על ספר דניאל - העוסק בין היתר בנבואות עתידיות - "שתכלינה ממשלות השרים העומדים על שפת היאור, כי אז תתחיל מלכות שמים". עכ"ל. ומכאן מצאו רמז ששפ"ת רומז לשנת תש"פ. 

רמז נוסף שקישר את המצב הפוליטי כרמז לביאת המשיח, מתבסס על ציטטה נכונה המובאת בספר 'מעשה איש' חלק ז', עמוד לא, לגאון רבי חיים ברים, מתלמידיו של ה'חזון איש', שם נכתב: "שמעתי ממרן ז"ל שאמר לבל נדמה בנפשנו שמשיח צדקנו יגאל אותנו מידיהם, דהיינו שלא נעבור אל מלכותו של מלך המשיח מתוך "שלטונם הם".

בספר נוסף, גם הוא בשמו של ה'חזון איש', נכתב ברוח דומה: "המשיח לא ייקח מהציונים את המדינה. לא מהם המשיח ייקח....".

לא מתוך "שלטונם הם". מתוך ספרו של הרב ברים

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו