בשיחה לחסידים: הרבי מבעלזא עורר על גודל מעלת השלום

במהלך סעודות ההילולא שערך האדמו"ר מבעלזא לרגל ימי היארצייט בחסידות, עורר הרבי על גודל חשיבות השלום בעם ישראל "צריך להיות גם 'רודף שלום', באם אתה רואה שני יהודים רבים, תרדוף אחריהם שיעשו שלום". 'כל רגע' עם הדברים המלאים של הרבי

חרדים14.11.2020 | 17:42

הרבי מבעלזא נושא דברים השבוע צילום: אנש

האדמו"ר מבעלזא נשא דברים בשבוע האחרון שהועברו בשידור ישיר לאלפי החסידים ברחבי הארץ הן בהילולא של האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא והן בהילולא של אביו האדמו"ר מהר"ם מבילגורייא זצ"ל בשניהם נשא דברים סביב גודל מעלת השלום בקרב בני ישראל. 

באמירת התורה ביארצייט של זקנו המהרי"ד אמר הרבי "צדיקים שעובדים השי"ת למעלה מדרך הטבע יכולים להשפיע מעולם העליון גם העולם הזה", והוסיף ואמר: 'תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב' - הצדיקים אינם מסתפקים במה שהם עובדי השם אלא עבודתם תמיד להשפיע לכל העולם שיהיו כולם עובדי השם. הצדיקים גם בהיותם בעולם הבא עיניהם למטה בכדי להשריש שיהיו כולם עובדי השם ומשלחים מלאכי מעלה וכוחות רוחניות למטה שיוכלו להילחם ולהתגבר כנגד אותם שאינם עובדי השם".

"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם - שלמרות שהם נלחמים עם הרשעים עיקר עבודתם להרבות שלום אהבה אחווה ורעות בין כלל היראים שיתאחדו כולם ללכת בדרך אחת בשלוה וברוב נחת".

לסיום איחל מברכות קדשו: 'השי"ת יעזור שבזכות כל הצדיקים לא יוכלו שונאי ישראל להרע ולא יוכלו לבטל תורה ולהחליש ולהרפות את ענייני היהדות ושיתרומם קרן התורה וקרן ישראל'.

בעריכת הטיש לרגל הילולת אביו המהר"ם מבילגורייא זי"ע ערכו שני בחורים תלמידי הישיבות של חסידי בעלזא סיום על כל הש"ס כולו, שמחה גדולה שרתה על פני החסידים במעמד המרומם שבחורים צעירים זוכים לסיים את כל הש"ס. 

באמירת התורה אמר "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה וגו' ובמדרש 'יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה", האדמו"ר שליט"א הוסיף ואמר "צדיקים שכל חייהם בשלימות, אינם מסתפקים בכך, אלא רודפים אחר שאר בני ישראל שכולם יהיו בשלימות המדרגה".

"הלל הזקן אומר במסכת אבות 'הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה', יש לומר הכוונה, 'הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום' - שבפנימיותך תהיה איש אוהב שלום, דהיינו תאהב את הזולת בפנימיות הלב ותברח ממחלוקת, אבל זה לא מספיק, צריך להיות גם 'רודף שלום', באם אתה רואה שני יהודים רבים, תרדוף אחריהם שיעשו שלום, ולא רק שיהיה כלפי חוץ, אלא גם בפנימיות הלב למעשה. 'אוהב את הבריות' - מה שאהרן היה רודף שלום אינו בגלל שזה מצוה, אלא 'אוהב את הבריות' - בגלל שבטבעו ובפנימיות לבבו היה אוהב כל יהודי, וכתוצאה מכך כאשר ראה שמישהו עושה לא טוב החשיב את זה כמגרעת עצמית, 'ומקרבן לתורה' - באם רואה יהודים שלא מתנהגים כדבעי, מקרבן שילמדו יותר תורה ויתנהגו בשלימות".

"וזהו 'יודע ה' ימי תמימים' - רומז על אותם הצדיקים שהם בשלימות במחשבות ובמעשים טובים, שכל חייהם בשלמות, 'ונחלתם לעולם תהיה' - שתמיד ידברו מהם איך התנהגו כדי לדעת להתנהג כפי מה שהם התנהגו, שהיו בבחינת 'אוהב שלום ורודף שלום', שיהיו גם הם בבחינת 'אוהב שלום ורודף שלום'. השי"ת יעזור שיתנהגו תמיד בדרכם של צדיקים כל אחד לפי מדרגותיו והשגותיו, שיהיה שלום בעולם, שלום צווישן אידישע קינדער (בני ישראל), שלום צווישן ערליכע אידן (יהודים יראי ה'), ושיתרומם קרן התורה וקרן ישראל במהרה. אמן". 

 

שתף כתבה זו