שבת שבע ברכות בויז'ניץ - סערט ויז'ניץ - זוועהיל מונסי • כל אירועי וזמני השבת

אתר 'כל רגע', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת תולדות תשפ"א בארץ ובעולם | באדיבות: 'בחדרי חרדים' ובשיתוף 'קו הסקופים'

חרדים20.11.2020 | 13:01

הרבי מויז'ניץ בריקוד עם הרבי מזוועהיל מונסי צילום: יהושע פרוכטר

בחצרות האדמו"רים והחסידים: 

סאטמאר: האדמו"ר מסאטמר ישבות בהרי הקאנטרי בהשתתפות מעל 1000 אברכי הכולל של סאטמר במסגרת שבת התאחדות.

שמחת בית ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מויז'ניץ, בן לחתנו הרב מנחם מנדל הגר, בן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים, עם בת הרב יעקב יהושע שטרן, בן הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן אב"ד שערי הוראה ורב מערב בני ברק, חתן הרה"צ רבי שמעון סופר אב"ד תורת משה צפת, בן האדמו"ר מערלוי זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול אהבת ישראל בקרית ויז'ניץ בב"ב. במוצ"ש ייערך שמחת הפארשפיל. כמו כן יתקיים השבת שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד, בן הרב מאיר יחיאל מיכל מוסקוביץ, בן הרה"צ רבי יוסף ישכר דוב מוסקוביץ, נכד האדמו"ר משאץ. 

שמחת בית באיאן: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מבאיאן, בת לבנו הרב אברהם יהושע העשיל ברייער, חתן הרה"צ רבי אליעזר ארנסטר אב"ד מאור חיים בצפת, תתקיים בהיכל הקלויז הגדול בירושלים.

שמחת בית ויז'ניץ קאיימשא לייק - רחמסטריווקא - טשערנאביל: שבת שבע ברכות לבן הרה"צ רבי יעקב יוסף הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קאיימישא לייק, חתן האדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, וחתן האדמו"ר מקאסאני, עם בת הרה"צ רבי חיים מתתיהו הלפריין, בן הרה"צ גאב"ד ראדומישלא, חתן האדמו"ר מטשערנאביל, תתקיים בבית המדרש טשארנאביל בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית סערט ויז'ניץ - ויז'ניץ - זוועהיל מונסי: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בן בכור לבנו הרה"צ רבי ברוך הגר חתנו של האדמו"ר מויז'ניץ, עם הכלה בת האדמו"ר מזוועהיל מונסי, תתקיים בבית המדרש זוועהיל במונסי. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מויז'ניץ במונסי יחד עם מאות מחסידיו.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 ישבות למנוחה במונסי.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה בהר כנען בצפת.

סאדיגורה: האדמו"ר מסאדיגורה ישבות לשבת סגורה באנטוורפן בצל חמיו הגאון רבי אליהו שטרנבוך דומ"ץ קהילת מחזיקי הדת.
 
מאקאווא: גאב"ד מאקאווא ישבות השבת באתרא קדישא מירון יחד עם בני המשפחה.
 
ויז'ניץ בורו פארק - זידיטשוב: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, בן לבנו הבנש"ק הרב ישראל הגר מבני ברק חתנו של האדמו"ר מזידיטשויב, תתקיים בקרית ויז'ניץ בב"ב.
 
שמחת בית קאלוב - סאטמאר - זכרון מאיר - סיגעט: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי אהרן שמעון טויב אב"ד קאלוב ב"פ, בן האדמו"ר מקאלוב, וחתן הרה"צ ר' חיים מאיר הלוי וואזנר גאב"ד זכרון מאיר, עם בת הרה"צ  ר' שמעון זאב מייזליש רב דביהמ"ד ישמח משה בקרית יואל, בן הגה"צ גאב"ד סיגעט, וחתן האדמו"ר מסאטמאר, תתקיים בבית המדרש קאלוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית ויז'ניץ ויליאמסבורג: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מויזניץ ויליאמסבורג, בן לחתנו הרה"צ ר' דוד טווערסקי ראה"כ בויזניץ מאנסי, בן הרה"צ ר' אברהם דוב טווערסקי אב"ד רחמיסטריווקא מונסי, עם בת האדמו"ר מוויזניץ מאנטריאל, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

שמחת בית קרעטשניף ירושלים: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, בן לחתנו הרה"צ ר' משה אשכנזי רב דחסידי קרעטשניף אין בני ברק, בן האדמו"ר מאלעסק, עם בת הרה"צ רבי שמעון שמואל הלברשטאם, בן הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל חבר בד"ץ העדה החרדית, חתן הרה"צ רבי יקותיאל ליברמן, בן הגאון רבי יוסף ליברמן ר"י שומרי החומות. - תתקיים באולם שע"י מוסדות רמ"א בירושלים.

 שמחת בית קוזמיר: שבת שבע ברכות לנכד הרה"ג רבי יצחק ווסרמן, בן הרה"ג רבי שלמה ווסרמן רב חסידי לעלוב, חתן הרה"צ רבי יעקב בן ציון רוטנר אב"ד חליסה זצ"ל, ונכד האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, עם בתו הצעירה של האדמו"ר מקוזמיר, תתקיים בבית המדרש קוזמיר ברחוב רש"י בב"ב.

שמחת בית תולדות משה: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מתולדות משה, החתן הרב ישראל גראס, עם בת הרה"ג רבי אהרן רייך דיין ומו"צ בבני ברק, תתקיים בהיכל ישיבת זוועהיל רחוב שמואל הנביא 46 בירושלים, במוצ"ש לאחר סעודה שלישית יתקיים שמחת הפאר-שפיל. 

שמחת בית נדבורנה ירושלים: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מנדבורנה ירושלים, בן לבנו הרב אהרן לייב רוזנבוים, חתן האדמו"ר מזוטשקא ירושלים, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בבית מדרשו בירושלים.

שמחת בית נדבורנא אראד: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי מאיר לייפער אדמו"ר מנדבורנא אראד בני ברק, חתן הרה"צ ר' משה טוביה גרינצווייג זצ"ל, עם בת הרב יעקב מאיר שטיינמץ, בן הרה"צ ר' מרדכי שלמה שטיינמץ רב דחסידי ויזניץ הר נוף, חתן הרה"צ ר' ברוך כ"ץ רב דחסידי ויזניץ מרכז בני ברק. תתקיים בבית המדרש סאטמר בב"ב.

שמחת בית תולדות אברהם יצחק: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לחתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב אב"ד קאלוב ביתר, בן האדמו"ר מקאלוב ארה"ב הזקוק לרפו"ש, בן לחתנו הרב אברהם אליעזר למברגר, בן הגר"ש למברגר ממאקווא נתניה, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת מא"ש בירושלים.

שמחת בית דינוב - סאטמאר - אלכסנדר - סטריזוב: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מסטריזוב, ונכד להרה"צ ר' אברהם ברוך זינגר אב"ד וראש ישיבת אלכסנדר, בן לחתנו הרה"צ ר' אהרן מייזליש, בן להרה"צ ר' דוד מייזליש גאב"ד סאטמאר מאנטריאל, וחתן האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל בעל ברך משה, עם בת הרה"צ ר' חיים אלעזר רבינוביץ, וחתן האדמו"ר מסטריזוב, תתקיים בבית המדרש תפארת שמואל אלכסנדר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית מאקאווא: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי ישראל יעקב למברגר גאב"ד מאקאווא בני ברק, עם בת רבי דוד אלימלך קאפ מראשי ישיבת אורייתא, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים בבית המדרש מאקאווא ברחוב רבינו תם ב"ב.

שמחת בית שאץ דרהאביטש: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכדים התאומים לאדמו"ר משאץ דרהאביטש, בנים אצל בנו הרה"צ ר' אלעזר מאסקאוויטש, חתן אב"ד אור המאיר רחובות, בן הרה"צ רבי מאיר שטרן אב"ד דאתרא קדישא מירון, יתקיים בעת עריכת שולחן הטהור בליל שבת בבית שמש.

שענדישוב: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר משענדישוב, בן לבנו הרב דוד משה הורוויץ, חתן האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, תתקיים בבית המדרש זרע קודש שענדישוב בפלטבוש.

קהל חסידי ירושלים: האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בהר הקעטסקילס בקאנטרי, שם ייערך שבת התאחדות לכלל חסידיו.

קאסוב: האדמו"ר מקאסוב ישבות בקרב חסידיו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, התפילות  והטישים יתקיימו בבית המדרש קאסוב.

קארלסבורג - סיגעט - תפארת אליעזר: שבת שבע ברכות לבן הרה"צ ר' אברהם יודא לעוו אב"ד תפארת אליעזר, בן הרה"צ ר' אליעזר שמעיה לעוו נשיא תפארת אליעזר, חתן הרה"צ גאב"ד סיגעט, עם בת הרה"צ ר' משה ראטה הרב הצעיר דקארלסבורג, בן הרה"צ רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג, תתקיים בביהמ"ד קהל יראי ה' קארלסבורג בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית צאנז גריבוב: הקידושא רבא לרגל הולדת הבת לאדמו"ר מצאנז גריבוב, תתקיים בבית המדרש צאנז גריבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

אשלג: לקראת יומא דהילולא הל"ז של האדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצ"ל, בנו מ"מ של אביו האדמו"ר בעל הסולם זי"ע, שיחול בשבוע הקרוב ביום שני ז' בכסלו, יתאחדו חסידי אשלג בבית המדרש הגדול 'עטרת שלמה' ברח' אבן עזרא בב"ב. בליל שב"ק יערוך האדמו"ר מאשלג טיש, ובשבת בבוקר ייערך קידושא רבא בית המדרש הגדול.

בארדיטושב: השלום זכר לרגל הולדת הנכד להרה"צ רבי יעקב יוסף וירצברגר אב"ד בארדיטשטוב, בן לבנו הרה"ג רבי יחיאל יהושע, תתקיים בקרית צאנז בנתניה.

סטראפקוב: השבת ייערך בחסידות סטראפקוב שבת יארצייט לרגל ההילולא של האדמו"ר מסטראפקוב זצ"ל החל ביום ראשון הקרוב, בנו מ"מ יעבור לפני התיבה בתפילת מוסף בשבת בבוקר, במוצ"ש יערוך האדמו"ר טיש בבית מדרשו בשכונת מא"ש בירושלים.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

ירושלים: גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס ישבות בירושלים, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב ישא מדברותיו בהיכל בית הכנסת המהרכזי בני הישיבות ברמות ג'. 

ברכת שמואל: בשבת קודש חל יום השנה הפ"א להסתלקותו של מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בעל ה'ברכת שמואל', בעולם התורה והישיבות יציינו את זכרונו בלימוד בדברי תורתו. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לח"כ הרב ישראל אייכלר לרגל אירוסי נכדו בן לבנו מוטי אייכלר.

ברכת מזל טוב לר' יונתן בורנשטיין מנכ"ל איחוד מוסדות גור והמרכז העולמי של גור לרגל אירוסי הנכד הראשון, בן לבנו ישראל בורנשטיין מאשדוד.

ברכת מזל טוב לר' מיכל פירר נאמן ביתו ואיש אמונו של האדמו"ר מבעלזא לרגל שמחת נישואי בת הזקונים נכדת ר' אליעזר וינד משב"ק האדמו"ר מבעלזא.

ברכת מזל טוב לר' משה יוסל צימעט, משב"ק ונאמן ביתו של האדמו"ר מתולדות אהרן, לרגל שמחת נישואי בנו החתן זכריה צבי עם בת ראובן ברוין מנהל ארגון 'רופא חולים - RCCS' בארה"ק שתערך השבוע. העלייה לתורה תיערך השבת בבית המדרש הגדול תולדות אהרן.

ברכת מזל טוב לר' יצחק גולדשטוף המו"ל של גיליון "דברי שיח" מתורת שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לרגל שמחת הולדת בנו בשעטו"מ. השלום זכר בליל שבת במניין חצרות בית ה' ברחוב יהודה הנשיא בבני ברק. 

ברכתצ מזל טוב לרב רפי מנת רב קונצרן אוסם וראש הקהילה החרדית בזכרון יעקב לרגל שמחת אירוסי בנו בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לצביקה כהן סגן ומ"מ ראש עיריית ירושלים לרגל שמחת נישואי בתו עם בנו של חה"כ לשעבר ניסים זאב.

ברכת מזל טוב לחבר מועצת עיריית בני ברק ישראל בן ששון לרגל שמחת בר המצווה לבנו שמואל בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לאבי אמסלם מ"מ ראש עיריית עירית אשדוד לרגל שמחת נישואי בנו יחידו בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לסגן ראש עיריית אלעד אבי דיין לרגל אירוסי הבן נתנאל.

ברכת מזל טוב לבעל מנגן יענקי רובין לרגל נישואי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לבעל מנגן והמעבד המעיר יוחנן אורי לרגל נישואיו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לאיש העסקים והביטוחים יוסי רפאלי לרגל חתונת בתו הבכורה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת תולדות בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:06 | צאת שבת: 17:18 | ר"ת: 17:57

בני ברק - כניסת שבת: 16:21 | צאת שבת: 17:19 | ר"ת: 17:55

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:11 | צאת שבת: 17:19 | ר"ת: 17:56

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:06 | צאת שבת: 17:18 | ר"ת: 17:57

חיפה - כניסת שבת: 16:10 | צאת שבת: 17:18| ר"ת: 17:54

אשדוד - כניסת שבת: 16:21 | צאת שבת: 17:21 ר"ת 17:54

צפת - כניסת שבת: 16:10 | צאת שבת: 17:16| ר"ת: 17:58

תל אביב - כניסת שבת: 16:19 | צאת שבת: 17:20 | ר"ת: 17:58

באר שבע - כניסת שבת: 16:23 | צאת שבת: 17:22 | ר"ת: 17:58

ניו יורק - כניסת שבת: 16:21 | צאת שבת: 17:28

לונדון - כניסת שבת: 15:58| צאת שבת: 17:06

אנטוורפן - כניסת שבת: 16:38| צאת שבת: 17:48

ציריך - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:40

פאריז - כניסת שבת: 16:54 | צאת שבת: 18:03

מוסקבה - כניסת שבת: 16:08| צאת שבת: 17:25

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

 

שתף כתבה זו