ראש ישיבת 'מרכז הרב' תוקף בחריפות: "המפגש איתם בא מגאווה"

הגאון רבי יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב שהרב אליעזר מלמד מבוגרי ישיבתו, שובר שתיקה בנושא פגישת הרב מלמד עם הרפורמים "כל גדולי ישראל נלחמו ברפורמים, הזייפנים גרועים משקרנים. אין היתר לנהוג אחרת ועוד לתלות בוקי סריקי בהגר"ע יוסף ואבי הגר"א שפירא זצ"ל"

חדשות בארץ22.11.2020 | 09:16

הגאון רבי יעקב שפירא צילום: פלאש 90

הגאון רבי יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב התייחס בשיחתו בשבוע האחרון לסערת פגישת הרב אליעזר מלמד עם הרפורמים ומשתמש במילים חריפות ביותר על הצדקת פגישת הרב אליעזר מלמד ראש ישיבת 'הר ברכה' שהוא עצמו בוגר ישיבת 'מרכז הרב' שנפגש עם הרפורמים ועורר התנגדות גדולה אצל כל גווני הקשת.

בדברים שהודפסו בעלון של ישיבת 'מרכז הרב' התייחס הרב שפירא לסערה שפרצה ואמר "אסור לקטרג חלילה על עמ"י. אני אישית לא נושא בעול, רק בישיבה ב"ה. העול הזה מספיק לשלושים ושש שעות ביום... אבל במה שנוגע לכבוד ת"ח, ולכבודו של אבי מורי זצ"ל , לא שייך שאשתוק. היה חכם אחד שאמר פעם, אני בד"כ לא מדבר, או שאני שותק או שאני צועק, לדבר אני לא מדבר. כשיש ברירה עדיף לשתוק, לא לדבר; אבל כשצריך אסור לדבר, צריך לצעוק, על זה אני מוסר מודעה". 

הגר"י שפירא מתייחס לטענות שגם אביו, הרב הראשי לישראל לשעבר וראש ישיבת 'מרכז הרב', נפגש גם הוא עם הרפורמים: "מה שדברתי זה לא היה דיבור, זו הייתה צעקה. שאלו אותי בחורים, למה לא מדברים בישיבה, מצטטים את הרב שפירא זצ"ל שהוא הסכים לפגישה עם רפורמים או לא? אני יודע שאם הייתי מדבר על זה בבוקר לפני שחרית, אז לא הייתם אומרים תחנון, הייתם נהנים מאוד. אני הייתי אומר תחנון ארוך יותר. אנשים לוקחים דברים ומסלפים ומסיקים מזה מסקנות. רש"י בברכות אומר שאין נבל גדול יותר ממסלף דברי אלוקים חיים. הרב ההוא נפגש והרב ההוא נפגש, הרי ודאי שמי שנולד לאם יהודייה הוא יהודי, א"א לשנות את זה, אא"כ המיר דתו ר"ל. אבל אם יש מנהיגים גדולים מנהיגי הדור, אם זה אבי מורי זצ"ל או הרב עובדיה זצ"ל שראו צורך להיפגש כדי להעמיד אותם על מקומם, ולא עם הרביי'ס שלהם".

"אבי מורי זצ"ל (הגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל) שאל פעם את אחד האנשים שם, מה עושה בארה"ב למי שגונב דולרים, אמרו לו שהוא מקבל עונש כזה וכזה. ומה עושים למי שמזייף דולרים, אמר לו, עונש הרבה יותר חמור. אמר לו אבי מורי, זה מה שהרבנים שלכם עושים. הם מזייפים את התורה, וזה הרבה יותר חמור. והם מרמים את הקהילות שלהם. זה עוד יותר חמור. אני לא בא לומר עכשיו שהרפורמים הם כאלה או כאלה, אנחנו יודעים שיש לנו מסורת מכל גדולי ישראל, אין שום יחס לצד הדתי שלהם, שום שותפות ושום משא ומתן, וק"ו שום דיאלוג או דבר שדומה לזה, וכל דבר שייתן להם פתח ח"ו בא"י".

"ויבז עשו את הבכורה" מי שעושה טעות ומחפש אח"כ תירוצים שלא קשורים לעניין, הנה ההוא נפגש אז מותר גם לי, אז מה אם הוא נפגש?! הרב הרצוג זצ"ל כתב עליהם שהם נוצרים בלי צלב, אני בכוונה אומר את זה. אסור לזלזל בזה, זה לא עניין של מה בכך, אנחנו לא חשודים על שנאת ישראל. וכי הרב הרצוג היה חשוד על פילוג קהילות? על חוסר אהבת ישראל? מה הקשר בין מה שרב ראשי נפגש ע"מ להתריע ולהזהיר או להשפיע, לכל מה שמתפרש כדיאלוג? מפגש ושיח איתם זה בא מגאווה, אין צל של ספק".

"לצערנו זה כבר היה לעולמים" המשיך הרב שפירא, "היו אנשים שהרשו לעצמם לפתוח את הפתח הזה שמותר לחלוק על מי שגדול מהם, אז למה שאחרים לא יעשו את זה, אבל שימוש בשמות של רבנים ראשיים לישראל שהיו גדולי עולם, הנה ההוא נפגש איתם, אז מותר. מה שאני אומר עכשיו זה בגלל שהם משתמשים בחוצפתם באנשים שהיו בבית המדרש שלנו".

"לנו אסור לרדת לרמה הזאת. תחקירים וחקירות, זה אומר וזה אומר. צריך להיזהר במה שאמרנו בהתחלה, שני גויים בבטנך. עדיף גנב על זייפן, עדיף רשע על מי שקופץ לפה ולפה, אל תכניסו לי לפה מילים שלא אמרתי. אני לא אמרתי שום שם, אם יש מישהו שיש ביקורת עליו, צריך ללכת אליו ולהגיד לו את הביקורת, לא כמו המנהג היום שמדברים אחד עם השני דרך התקשורת. אפשר לדבר ישירות, אני מדבר על התופעה, לא על מישהו ספציפי".

"שני גויים בבטנך זה יותר טוב מזיוף. בתנאי שזה מה שהקב"ה הבטיח לרבקה, רבי ואנטונינוס. זה לא יהיה כביש חד סטרי. רבי חיבר את המשנה, הוא הלך באמת שלו. הוא לא מיעט אותה אפילו במעט, לכן העולם הבא של רבי השפיע על אנטונינוס. "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה' המלוכה" - זו תקוות התקוות של כולנו. שבת שלום".

 

שתף כתבה זו