לראשונה ובאופן נדיר: "סגולת הארבעים" לזיווגים

מעמד התפילה המסוגל לקריעת הים של מבקשי ישועה, יתקיים בערב של שביעי פסח אחר חצות היום בראשות רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א שיעתיר מביתו עם מאות עמלי התורה של "רינה של תורה" • לראשונה ובאופן נדיר, כאשר חל ערב שביעי של פסח, הוסיף מרן סגולת ישועת מאוצרו: אמירת שיר השירים ארבעים פעמים כשעמו ארבעים עמלי תורה, לעורר רחמי שמים ולזכות בקריעת ים סוף לכל אחד מן השמות שיוזכרו במעמד הקדוש

חרדים30.3.2021 | 13:38

זעקה בבית משה"ת צילום: יח"צ

נדיר, מיוחד ומרגש: נשלמות ההכנות לקיום מעמד התפילה שבו נושעו רבים וזכו בס"ד להקמת ביתם וישועה בענייניהם, אשר יתקיים בזמן המסוגל לישועות מעל דרך הטבע ונודע כעת רצון ופתיחת שערי שמים - ערב היום הקדוש שביעי של פסח אחר חצות היום בראשות מרן שר התורה שליט"א, כאשר באותה שעה עומדים בתחינה וזעקה מאות עמלי התורה שע"י הכוללים "רינה של תורה", לקריעת הים הפרטית של מעוכבי זיווג ומצפי ישועה.

הצטרפו כאן לזעקה הנדירה ויחד "נקרע את ים סוף">>>

אלו לא סיפורים בעלמא, אלא מופת ונס שהמונים שהוזכרו בשביעי של פסח תש"פ ראו בעיניהם ובאה ישועתם ממש בשנה זו.  מאות זכו וראו ישועה ושמחה בשנה זו, ומהם מקרים קשים ביותר של מעוכבי זיווגים. זאת הסיבה שהמוני פונים שליבם יוצא להיוושע בעת רצון זו ומבקשים ששמם יוזכר במעמד התפילה השנה, ניצבים סמוכים ובטוחים על כוח הזמן המסוגל של זמן קריעת הים לפעול רחמים ולהחיש ישועה למצפים לזיווגים, פרנסה, זש"ק וצרכי ישראל.

כזכור אף בשנה שעברה בזמן סגרי הקורונה, בהכרעת מרן שליט"א כי אין לוותר על כוח הזמן לטובת לבבות ישראל המצפים להיוושע, המעמד התקיים באופן מצומצם. השנה בעז"ה ייערכו סדרי הלימוד בהיכלי הכוללים "רינה של תורה" בכל רחבי הארץ.

באופן נדיר ומיוחד, בשנה זו בה חל שביעי של פסח בשבת, לראשונה הוסיף סגולת ישועה מאוצרו והורה כי יאמרו לאחר התפילה המקובלת לזמן זה, שיר השירים כארבעים פעם יחד עם ארבעים עמלי תורה שיתכנסו עימו, לעורר רחמים ולהחיש ישועה וקריעת ים סוף פרטית לכל אחד מן השמות שיוזכרו.

הצטרפו כאן לזעקה הנדירה ויחד "נקרע את ים סוף">>>

בהוראת מרן שליט"א מאות עמלי התורה ילמדו שלוש שעות בתענית דיבור קודם התפילה המתוקנת לעת הזו, אשר תתקיים ע"י הלומדים כאשר הוא עומד בראשם בביתו ומעתיר בעד כל שם.

שוועת המבקשים והמצפים תעלה כאשר בראשם רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א המעתיר בביתו בתפילת קדשו באותו הזמן בראש ארבעים הגיבורים שעמו. לפני התיבה יעתיר בעד המבקשים משגיח ישיבת מיר הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א, ויחד עם כל עמלי התורה בכוללים יבקשו עבור שם אחר שם בפרטות ובתחנונים, לעורר ולהחיש ישועתם של ישראל וצרכיהם, וביתר שאת בכוח סגולת הארבעים שתתקיים באופן נדיר בשנה זו.

שמות להזכרה במעמד הקדוש ניתן למסור כאן >>>

 

שתף כתבה זו

התראות צבע אדום