השתלה ראשונה של לב מלאכותי. "זוהי פריצת דרך"
7.7.2024 16:02

 צבע אדום