המתקן הראשון מסוגו בישראל: יקלוט פסולת שאינה ניתנת למיחזור
7.12.2023 16:47

 צבע אדום