הגאון שצמח בפוניבז' והרביץ תורה בישיבת הכותל

עולם התורה איבד היום את הגאון הנודע רבי ישראל דזמיטרובסקי זצ"ל מראשי ישיבת הכותל ואהבת שלום שהיה מוותיקי תלמידי פוניבז'. הלוויתו בצהריים משמגר להר המנוחות

משה ויסברג | ברוך דיין האמת 3.5.2022 | 12:53

הגאון רבי ישראל דזימטרובסקי זצ"ל | צילום: ישיבת הכותל

ברוך דיין האמת: הלך לעולמו לאחר שנות ייסורים רבות הגאון רבי ישראל דזימטרובסקי זצ"ל, מראשי ישיבת הכותל ו'אהבת שלום' ומוותיקי תלמידי ישיבת פוניבז' והוא בן 87 בפטירתו.

הגאון רבי ישראל זצ"ל נולד לאביו רבי דוד דזימטרובסקי זצ"ל בעיר כפר סבא, נכד בעל שפת הים זצוק"ל ומצאצאי הפנים מאירות זיע"א, ולאמו הצדקנית מרת שרה אסתר ע"ה, בתו של רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין זצ"ל משמשו ויד ימינו של מרן הגאון רבי שמואל מסלנט זיע"א ומצאצאי בעל המגלה עמוקות הב"ח והט"ז זיע"א.

היה מראשוני התלמידים בישיבת פוניבז' כאשר עד מהרה פקיע שמיה כמתמיד עצום ובקי נפלא ועילוי נדיר, אשר שוקד ביגיעה עצומה על כל פרט במשך שעות על גבי שעות ברציפות נוראה.

גאב"ד פוניבז' הגרי"ש כהנמן זצ"ל, ומרנן ורבנן ראשי הישיבה זצוק"ל: מרן האבי עזרי זיע"א, מרן הגר"ש רוזובסקי, הגר"ד פוברסקי, המשגיח הגרא"א דסלר זיע"א, והמשגיח מרן הגר"י לווינשטיין זיע"א ראו בו כלי מחזיק ברכה וחיבבוהו עד למאד, תוך שהם נוהגים להשתעשע עמו שעות רבות במו"מ בעומקן של סוגיות.

בשנים אלו יגע בתורה ובעמלה עד כלות החושים, עמל ויגע בעבודת ד' בצורה שהפליאה כל רואהו כשם שהפליאה שקדנותו שלא ידעה גבולות והתמדתו שלא היה לה שיור.

בהגיעו לפרקו נשא לאשה את בתו של הרב ישראל אשר וולס זצ"ל והיה גיסו של הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל והרב משה שטיינמן שיבל"א, בנו של מרן הגראי"ל זצ"ל.

בחייו שימש כמרביץ תורה בישיבת הכותל בירושלים שם הרביץ תורה ויראה כאחד מראשי הישיבה והעמיד תלמידים רבים.

לפני מספר שנים שיכל את בנו הרב בן ציון דזימיטרובסקי זצ"ל משכונת רמות ג' ומנהל ישיבת 'נהורא' לאחר שסבל ממחלה קשה והוא נפטר כשהוא בן 50 בפטירתו.

אחיו, הוא הגאון רבי יצחק הלוי דזימיטרובסקי זצ"ל ר"מ בישיבת "קול יעקב", משיירי כנסת הגדולה, גאון עצום ובקי בכל מכמני בתורה, צדיק יסוד עולם, חסיד ועניו, שריד לדור דעה גדולי תורה ויראה, שמסר נפשו במשך למעלה מיובל שנים להעמדת תלמידים בתורה וביראת שמיים. 

הותיר אחריו משפחה מפוארת בנים ובני בנים ההולכים בדרכו. חתנו הוא הרב שלום פטרוף ראש כולל 'לקח טוב' בסנהדריה המורחבת.

הלווייתו תצא היום בשעה 14:00 בצהריים מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם ייטמן.

יושבים שבעה בביתו ברחוב אחינועם 3 בשכונת סנהדריה בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו