החל מהיום: דוחות תנועה לא רק משוטרים

השר לביטחון פנים חתם על צו המרחיב את סמכויות האכיפה של הפקחים העירוניים | הפקחים הוסמכו לאכוף עבירות נוספות בתחום כלי הרכב הדו גלגלי בדגש על כלים חשמליים, להגברת הבטיחות בדרכים | הצו יחול באופן מיידי 

יוסי ריינר | רכב ותחבורה 4.7.2022 | 16:04

אילוסטרציה | צילום: Miriam Alster/FLASH90

בחודש שעבר אושר בוועדת הכלכלה הצו להרחבת סמכויות הפקחים העירוניים, שמטרתו להרחיב את סמכויות האכיפה כלפי משתמשי כלי רכב דו-גלגליים, בדגש על כלים חשמליים, להגברת הבטיחות בדרכים.

בהמשך לאישור בוועדת הכלכלה, חתם היום (שני) השר לביטחון הפנים עמר בר לב על צו המרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות שיכנס באופן מיידי.

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו-2016 קובע כי רשות מקומית, באישור המועצה שלה, רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה.

השינויים המרכזיים שבוצעו כדלהלן:

פקחים יורשו לאכוף איסור רכיבה בכלים חשמליים מתחת לגיל 16.

פקחים יורשו לאכוף איסור רכיבה נגד רוכב שאין לו אישור הכשרה (אלא אם עבר תיאוריה או הוציא רישיון נהיגה).

פקחים יורשו לאכוף עבירה של אי חבישת קסדה ע"י רוכבי כלים אלו.  

פקח יורשה לבצע אכיפה עובר דרך שלא ציית לתמרור 804 (נסיעה על נתיב אופניים בכיוון החץ המסומן בשביל) או תמרור 412 (אסורה הכניסה לאופניים). יוער כי סמכות הפקח לאכוף בהקשר לתמרור 412, תתאפשר ביחס לדרך שאינה כביש (ובהתקיים תנאים מסוימים).

ביחס לרוכבי אופניים או תלת אופן - פקחים יורשו לבצע אכיפה לא רק נגד עבירה שבוצעה על המדרכה, אלא גם אכיפה נגד עבירה שבוצעה בשביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד לשימוש הולכי רגל, שביל שמסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים, מעבר חציה ומדרכה, וזאת ביחס למספר עבירות (אי אחיזת טלפון נייד בזמן שהכלי בתנועה, הרכבת נוסע נוסף על גלגינוע מלבד הרוכב, הרכבת נוסע נוסף על אופניים שאינם בנויים לכך (בהתאם לתקנות), שימוש באוזניות, חבישת קסדה ברכיבה על אופניים, אופניים חשמליים, אופנוע/ תלת אופנוע, או על גלגינוע). 

ביחס לרוכבי אופניים חשמליים או קורקינט ממונע הורחבה הסמכות לאכוף עבירה שלהן ביחס לכל המקומות הבאים: מדרכה, מעבר חציה וכן שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד לשימוש הולכי רגל, ושביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים - אחיזת טלפון או שליחת מסרון, הרכבת אדם נוסף על גלגינוע, הרכבת אדם נוסף על אופניים שלא בנויים לכך, שימוש באוזניות בעת רכיבה, רכיבה מתחת לגיל 16, רכיבה עם רישיון או היתר כנדרש במקרה ואין רישיון, וחבישת קסדה כנדרש.

ביחס להולכי רגל – פקח מוסמך לאכוף כנגד מי שעובר על התקנה הקובעת כי בשביל או בכביש שיועדו וסומנו לסוג מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים זאת ביחס להולך הרגל עושה שימוש בשביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים בלבד.

ביחס לרוכבי אופנוע או תלת אופנוע - הורחבה סמכות הפקח לאכוף עבירות נוספות. העבירות אותן יוכל לאכוף הפקח הן:

שימוש בטלפון הנייד או שליחת מסרון, בשביל או בכביש שיועדו וסומנו לסוג מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים, הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה, שימוש באוזניות, וחבישת קסדה בהתאם לתקנות.

 

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו