הרבנים והפוליטיקאים סופדים לרב דרעי ומשתתפים בצערו של האח

במערכת הפוליטית כולה מימין ומשמאל מפרסמים בשעה האחרונה הודעות אבל וניחומים על הסתלקותו לשמי רום של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, אחיו של יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי | 'בחדרי חרדים' עם כל ההודעות כלשונן

קובי עוזיאלי | חרדים 9.7.2024 | 16:02

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל | צילום: בחדרי חרדים

אבל כבד בעולם התורה על הסתלקותו לשמי רום של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של באר שבע, בגיל 67. ברבנות הראשית, בתנועת ש"ס ובמערכת הפוליטית כולה סופדים ומבכים מרה את לכתו בגיל 67 בלבד.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ספד ומסר: "תורה תורה חגרי שק, גלה כבוד מישראל עם הסתלקותו של הגאון הגדול דיינא דנחית לעומקא דדינא, פה מפיק מרגליות, אציל הנפש והמידות ראש אבות בתי הדין בעיר אבות, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, מחותני היקר הגאון רבי יהודה דרעי זצ״ל אשר הקים עולה של תורה בעיר באר שבע וכיתת רגליו לזיכוי הרבים בנועם דבריו ובמתק שפתיו. 

הרביץ  תורה בכל אתר ואתר בארץ ובעולם, העמיד הדת על תילה שומר משמרת הקודש, וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה. 

עולם הרבנות איבד את אחד מטובי מנהיגיו בדמי ימיו בשיא אונו וכוחו, מי יתן לנו תמורתו וחליפתו. 

הרופא לשבורי לב ירפא לב משפחתו הרוממה בניו וחתניו הרבנים הגאונים שליט"א הממשיכים בדרכו ומרביצים תורה בכל אתר ואתר, ויהי רצון שיקויים בנו מה שנאמר ובילע המוות לנצח ומחה ה׳ אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, אכי"ר".

 

הרב יהודה דרעי | צילום: באדיבות המצלם

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו: "בכאב גדול התבשרתי על פטירתו בטרם עת של הגאון הרב יהודה דרעי זצ"ל. פטירתו מותירה חלל עצום בעולם הרבנות והדיינות, אותו עמל ובנה במשך שנים רבות במסירות עצומה לתורה ויראת שמים, בירושלים ולאחר מכן בבאר שבע עיר האבות, ומשם יצאה הבשורה לארץ ולתפוצות". 

"הגר"י דרעי זצ"ל עמל ויגע במשך שנים ארוכות למצוא מזור לתיקי עגונות קשים, ולתת מענה לתיקי דיינות סבוכים.  יחד עם כל בית ישראל, ומשפחתו הדגולה, אנו מבכים על הסתלקותו והחלל העצום שהותיר אחריו".

הגאון רבי יעקב שפירא, ראש ישיבת 'מרכז הרב' ספד לעמיתו לרבנות הראשית: "יהודה אתה יודוך אחיך. וינועו אמות הסיפים מקול הקורא הרב דרעי נלב"ע. אבל גדול מאוד על הסתלקותו של ידידנו היקר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל, שנים רבות נשא על כתפיו יחד עם חביריו את משא הרבנות בישראל, בחכמה, בתבונה ובדעת, נשיאה בעול כפשוטו".

"תמיד חקר ודרש ולא מתוך מבט חיצוני ושטחי. ידע את כל ההשלכות שיש לכל החלטה ברבנות, הן בבאר שבע והן ברבנות הראשית לישראל, עמוד הימני. לדבריו של הגאון הרב יהודה זצ"ל היו צריכים אוזן קשבת, והליכותיו ברבנות היו בעומק ההבנה, בהסתכלות עמוקה, כדרכו בקודש גם בלימוד התורה שראה בהם מקשה אחת המחוברת אחת לשניה. עבודת הקודש ברבנות לא הייתה אצלו כתפקיד בעלמא, אלא כסוגיא עמוקה בש"ס שהקשה ותירץ, ירד לעומקה ועלה במעלותיה. וכדברי חז"ל על יהודה, בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידן".

"הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל השקיע את כל כשרונתיו בתורה ובהנהגה, ראה ראינו כי היה ה' עמו, שהלכה כמותו. איזו שמחה אמיתית הייתה לו בלימודו, בשיעוריו, מתיקות של תורה, חיות של תורה. הנאתו מדברי תורה, מפסקים שכתב ומחידושיו הגדולים, הם הם היו אצלו בבחינת אבר מן החי ולא סתם אמירה בעלמא. ולא רק בתורה דיליה. איזה מאור פנים היה לו כששמע את הנבחנים ברבנות הראשית לישראל ששופעים דברי תורה וענייני הלכה כשהופיעו לפניו, לא היה מאושר ממנו בשעה זו. 
זכינו גם בישיבתנו הק' מרכז הרב ליהנות מדברי תורתו בשיעורים בשעות לילה שבמשמר הקדושים. וכך גם בשיחות לזמנים מסוימים ובמאורעות מיוחדים, תמיד בחן, ברעיונות נפלאים". 

"הגאון ר' יהודה זצ"ל ידע את מצבו אולם במסירותו העצומה לטובת הכלל, לטובת הציבור, ביטל את ענייניו האישיים, כולם לטובת עם ישראל. ומי פילל ומי מילל שכך יסתלק מאתנו ידידינו הגדול לעולם שכולו טוב, להמליץ טוב על משפחתו היקרה, על כל אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, על החיילים היקרים, על לומדי התורה ועל כל כלל ישראל".

רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, נפרד מחברו הטוב רבות בשנים ואמר: ,אבל יחיד עשי לך. ידידי הגדול, רבה של באר שבע – איננו. רבי יהודה דרעי זצ"ל, שהכניס טהרה לכל כך הרבה בתי ישראל, העמיד עולה של תשובה ויראה בעיר האבות, לחם ונאבק על קדשי ישראל במסירות מופלאה.

המהפכה שעשה הרב דרעי בבאר שבע כמו גם תרומתו הגדולה למועצת הרבנות הראשית שם נשמעה דעתו ברמה - עוד יילמדו לדורות ויעמדו לזכותו לקץ הימים".

הגאון הרב מאיר כהנא אב"ד אשקלון ויו"ר נציגות הדיינים הארצית, ספד ומסר: "אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה. פטירתו של הרה"ג יהודה דרעי, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, והוא בשיא פריחתו התורנית, היא הפסד כואב לכל עולם הרבנות והדיינות בישראל.

הרב דרעי זצ"ל היה גדול בתורה וביראה, אהבת התורה שפיעמה בקרבו הייתה ניכרת לכל והקרינה על כל מכריו וסובביו. לצד זאת הצטיין ביחס לבבי לכל אדם, וביכולת מופלאה להביא את מתיקות התורה בבהירות ובנועם לגדולים ולקטנים כאחד. גדולה האבידה ומי יתן לנו תמורתה!".

מ"מ נשיא בית הדין הגדול הגאון הרב אליעזר איגרא ספד לידידו ופתח: "תורה תורה חגרי שק",
הגאון רבי יהודה. ידידי היקר, גדול בתורה ומרביצה ברבים, גברא רבא דנחית לעומקא דדינא, אוהב התורה ומאהיב אותה על כל. במשך שנים ארוכות כיהנו יחד בבית הדין בבאר שבע בהיותך ראש אבות בתי הדין, הכרתי את אישיותך הדגולה ואת דמותך המיוחדת ומסירותך, הכל למען תורתנו הקדושה.
 שנים גם ישבנו יחדיו בועדת המבחנים לדיינות, שם נתגלתה בקיאותך המופלאה  בכל חלקי השו"ע.
הקמת עולם תורה שלם בעיר באר שבע שמצמיח פירות ופירי פירות לעד ולעולמי עולמים. זכית יחד עם הרבנית להקים בית מפואר של תורה, בית של חסד, בנים ובנות נכדים ונכדות ממשיכי דרכך בתורה ויראת שמים.

"בימים האחרונים שפכנו ליבנו והתפללנו עליך בבתי הדין בכל הארץ. אך לצערנו נגזרה הגזירה ונצחו אראלים את המצוקים. אנו משתתפים בכאבם  ובצערם של הרבנית הילדים והנכדים, האח הרב אריה דרעי וכל המשפחה. "ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם הודעת ניחומים וכתב: "אני שולח תנחומים עמוקים לרב אריה דרעי ולמשפחתו על פטירת אחיו, הרב יהודה דרעי ז"ל. הרב יהודה היה גדול בתורה ובמעשה, איש צדקה וחסד שזכה לאהבה והערכה רבה מכל מי שהכיר אותו. פטירתו היא אבדה גדולה לעולם התורה, לתושבי באר שבע ולעם ישראל כולו. יהי זכרו ברוך".

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "קיבלתי בצער ובכאב את ההודעה על מותו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. הרב דרעי היה מורה הלכה אהוב וקול חשוב בעולמן של תורה והלכה, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקותיו החשובות וספריו הרבים שזיכו אותו בפרס ירושלים לספרות תורנית.  תנחומיי העמוקים לעיר באר שבע, למוקיריו, לתלמידיו ובמיוחד למשפחתו – בהם אחיו, חה"כ הרב אריה דרעי. יהי זכרו ברוך".

ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד בצער: "בצער רב קיבלתי את הבשורה המרה על הסתלקותו של רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית. רבי יהודה זצ"ל, היה המגדלור הרוחני של הדרום כולו והקים בבאר שבע אוהלי תורה רבים. זכה לחבר ספרים בהלכה מוסר ואגדה, היה מגדולי הפוסקים והדיינים בדורנו ועסק רבות בחסד ובעשייה למען הזולת במסירות ואהבת ישראל. אני שולח תנחומים כנים לאחיו, ידידי יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, לבניו ולאחיו ולכל המשפחה הנכבדה".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, ספד ומסר: "אני משתתף בצערו של יו״ר ש״ס, ידידי הרב אריה דרעי על פטירתו בטרם עת של אחיו, הרב יהודה דרעי.

אני יודע עד כמה הייתה חשובה מנהיגותו הרוחנית של הרב יהודה, ועד כמה הקשר ביניהם היה מיוחד והדוק. 

אני מאמין שכתביו ומורשתו שהותיר אחריו הרב יהודה יהיה בהם ולו מידה של נחמה על האובדן הגדול. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו של הרב יהודה. יהי זכרו ברוך".

 

הרה"ג יהודה דרעי במרכז הרב | צילום: באדיבות המצלם

השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי, ספד ואמר: "בצער כבד ובכאב עמוק קיבלתי את הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הגדול, רבי יהודה דרעי זצ"ל - רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית.

הרב דרעי זצ"ל היה מגדולי מורי ההוראה בדורנו, פוסק הלכה מובהק ומנהיג רוחני דגול. הקים עולה של תורה בעיר באר שבע והפך אותה למרכז תורני משגשג.

בחכמתו הרבה ובמאור פניו, ידע הרב לקרב לבבות ולהנגיש את התורה לכל שכבות העם. פסקיו ההלכתיים היו לשם דבר, והוא נודע בגישתו המאזנת והמתחשבת.

עולם הרבנות והתורה איבד היום אחד ממנהיגיו הבולטים. יהי זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

אני שולח תנחומים למשפחתו הרוממה ולאחיו הגדול יו"ר התנועה הרב אריה דרעי שליט"א, בעל הנחמות הוא ירפא שברונכם ובדברי תורתו תמצאו נחמתכם".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ספד ומסר: "בצער רב וביגון התקבלה הידיעה המרה על פטירתו של רבה של באר שבע הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל. אני משתתף בצערה הגדול של משפחת דרעי הנכבדה ושל יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי שליט"א. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומן השמיים תנוחמו".

שר הפנים ח"כ משה ארבל ספד: "קיבלתי בצער עמוק ובדמע את הבשורה הקשה והמרה על פטירת הגאון הגדול ראש אבות בתי הדין והרב הראשי לבאר שבע רבי יהודה דרעי זצ"ל.  עם ישראל איבד היום אדם גדול בתורה ובאהבת הבריות. פסקי הדין הרבים שלו שעסקו בהתרת ממזרים ופסולי החיתון הינם אבן יסוד בפסקי בתי הדין הרבניים אשר העידו על ליבו הרחום ואהבתו לכל אדם ותפיסתו ההלכתית שראתה עדיפות בכח ההיתר ואשר נשא על ליבו את דמעת העשוקים שאין להם מנחם".

שר ירושלים ומסורת ישראל, מאיר פרוש: "ברוך דיין האמת. עם פטירתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל איבד עולם הרבנות את אחד מחשובי הרבנים, שזכה לקיים את אוהלה של תורה בבאר שבע ולהפיץ אהבת ה' לרבבות עמך ישראל. תנחומים למשפחה הנכבדה, לתלמידיו ולתושבי העיר באר שבע שאיבדו את מורה דרכם ועמוד התורה של העיר".

יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד ספד קצרות וכתב: "שולח תנחומים חמים ליו״ר ש״ס אריה דרעי ומשפחת דרעי כולה, על פטירתו של הרב יהודה דרעי ז״ל. משתתף בצערכם הכבד ומתפלל איתכם לימים טובים".

יו״ר 'המחנה הממלכתי' ח"כ בני גנץ: ״אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב לחברי הרב אריה דרעי ולמשפחה כולה, על מותו של הרב יהודה דרעי זצ"ל. רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שאת רוב שנותיו הקדיש ללמידה וללימוד התורה ולשמירה על היהדות ומסורת ישראל. 
יהי זיכרו ברוך.״

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם הודעת ניחומים, בה כתב: ״בצער רב קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הגאון הרב יהודה דרעי זצ"ל. הרב דרעי חולל מהפך תורני בנגב, הרביץ תורה לרבבות, וקירב לב ישראל לאביהם שבשמיים. אני שולח את תנחומיי מעומק הלב למשפחה הדגולה, לרעיה, לילדים, לאחיו יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, ולכל תושבי באר שבע. יהי זכרו ברוך״.

 

הרב יהודה דרעי | צילום: באדיבות המצלם

שר הרווחה יעקב מרגי ספד ומסר: "וכָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף ה'" בצער רב וביגון כאב קיבלתי את הבשורה המרה על הסתלקותו לגנזי מרומים של הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית.

רבי יהודה זצ"ל, היה במשך שנים רבות הדמות הרוחנית וההלכתית של העיר באר שבע, בה כיהן גם כראש אבות בתי הדין. הוא היה גדול בתורה ומגדולי הפוסקים והדיינים בדורנו.

רבי יהודה זצ"ל, הפריח את השממה הרוחנית בעיר באר שבע וזכה לקרב לבבות של אלפי אנשים ולהעמיד תלמידים הרבה.

זכיתי להכירו מקרוב ולעבוד עימו כיו"ר המועצה הדתית בבאר שבע, יחד פעלנו לחיזוק שירותי הדת בעיר.

אני שולח תנחומים לאחיו יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, לבניו ולאחיו הרבנים הגאונים ולמשפחתו הענפה".

שר הבריאות אוריאל בוסו הגיב על הסתלקותו של רבה של העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הגדול הרב יהודה דרעי זצ"ל ומסר: "מורנו, אהובנו, יקירנו, מאור עינינו, רבי יהודה דרעי איננו, ואנה אנו באים. 

הרב יהודה זצ"ל היה מעיין מתגבר, ואישיותו השמחה והעליזה הקרינה על כולם מהודה ומשמחת החיים שלה. 

כרבה הראשי של העיר באר שבע ידע הרב לקבל כל אחד עם ענייניו במאור פנים, שמחה ובטוב לבב ולכבדו. בפרט חיבב מאוד את תושבי הנגב, תלמידיו ואברכי הכוללים, תוך הקפדה על סדרי לימוד קבועים, על-מנת לגדל תלמידי חכמים פוסקי הלכות. 

הרב חולל את מהפכת הכשרות בעיר באר שבע והקים עולה של תורה בבירת הנגב. אבידה גדולה מאוד לעם ישראל. 

תנחומים מעומק הלב ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי ולכל בני המשפחה. תפילתנו שנמשיך בדרכיו, בהליכותיו, ונפשו בטוב תלין. בעד משפחתו, תלמידיו ונוחלי הארץ יעתיר ברחמים. ת.נ.צ.ב.ה".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף ספד ואמר: "בצער רב וביגון עמוק קיבלתי את הידיעה על פטירתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הרב דרעי היה עמוד התורה והחכמה, מנהיג רוחני נואם בחסד, אהוב, מוערץ, ודמות משפיעה ומשמעותית בעולם היהדות. תרומתו לחברה הישראלית בכלל ולקהילת העיר באר שבע בפרט עצומה, הן בתחום הרוחני והן בתחום החברתי. הרב דרעי היה מורה דרך עבור רבים, פעל ללא לאות למען חיזוק הדת והמסורת, תוך שהוא מקרב יהודים מכל קצוות הקשת הישראלית.

 

הגאון רבי רפאל יהודה דרעי זצ"ל | צילום: שוקי לרר

שולח תנחומים ליו"ר מפלגת שס הרב אריה דרעי ולכל בני המשפחה. פטירתו של הרב דרעי היא אבידה גדולה לעולם התורה, למשפחתו, לתלמידיו ולעם ישראל כולו. יהי זכרו ברוך".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ספדה ואמרה: "יחד עם רבבות עם ישראל, מבכה את הסתלקותו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, הרב הראשי לבאר שבע, תלמיד חכם גדול ואוהב ישראל אמתי, ידיד חברון בלב ובנפש. תנחומים מעומק הלב לאחיו ח"כ אריה דרעי, ולכל משפחתו הענפה. יהי זכרו הטוב ברוך!".

סגן שר החקלאות וביטחון המזון ח"כ משה אבוטבול ספד וכתב: "אוי לנו כי הושברנו. בכי תמרורים על לכתו, של מורנו הגאון הגדול רב ואב"ד מקודש באר שבע הרב יהודה דרעי זצוק"ל. אשר מסר נפשו למעלה מיובל שנים רבות למען לומדי התורה. בירושלים, בבית שמש, ובבאר שבע.

זכיתי לפני כ-30 לשמש אותו כמנהל במוסדותיו המפוארים בירושלים, שם ראיתי את כוחו הגדול בזיכוי הרבים, בדרשות ובשיעורים, ובספריו התורניים.

וגם בעת ששימש כראש כולל בעירנו בית שמש להכשרת דיינים ורבנים. אוי מי יתן לנו תמורתו, במשפחתו המפוארת ובמעשיו הכבירים ננוחם אמן".

יו"ר ועדת הבריאות, ח"כ יוני משריקי, ספד ואמר: "לב ישראל דואב עם הסתלקותו של הגאון הגדול, רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית.

הרב דרעי זצ"ל היה דמות מופת של מנהיגות רבנית בת זמננו. הוא ידע לשלב בין עולם ההלכה המסורתי לבין אתגרי המציאות המודרנית, תוך שמירה על כבוד התורה וערכיה. זכה ובימים האחרונים הודפסו ויצאו לאור ספרים רבים שחיבר וכתב. 

פטירתו היא אבדה גדולה לעולם התורה ולעם ישראל כולו. יהי זכרו ברוך. תנחומים לרעייתו ולבניו ולאחיו הגדול יו"ר התנועה הקדושה הרב אריה דרעי שליט"א ולכל בני המשפחה".

סיעת ש"ס בעיריית ירושלים פרסמה הודעת אבל, בה נכתב: "ווי להאי שופרא דבלי בארעא. יחד עם כל בית ישראל, אנחנו אבלים וחפויי ראש על הסתלקותו בטרם עת לשמי רום, של הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית. 

זכה בחייו להיות סמל ומופת לדמותו של רב עיר, אשר ניהל ביד רמה את כל המערכות בעירו וזכה להרביץ תורה ויראה. זכה לחבר ספרים הרבה בהם אשר התפרסמו רק בימים האחרונים. 

אנו שולחים תנחומים למשפחה הרוממה, ולאחיו יו"ר התנועה מחולל המהפכה הרב אריה דרעי יבדל"א, בדברי תורתו ובמעשיו הטובים תתנחמו, ומן השמים תנחומו בביאת גואל צדק במהרה בימינו".

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ארז מלול, מסר: "אבידה גדולה פטירתו של הגאון הגדול, רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית.

הרב דרעי זצ"ל היה מגדולי הרבנים בדורנו, איש אשכולות ומנהיג רוחני דגול. זכיתי להיות מתלמידיו. השפעתו ניכרה בכל רחבי הארץ, והוא היה לשם דבר בעולם התורה וההלכה.

פועלו של הרב דרעי למען כלל ישראל היה מעורר השראה. הוא היה איש של שלום ואחדות, וידע לגשר בין כל חלקי העם. חכמתו, צניעותו ומידותיו התרומיות היו מופת לרבים.

עם ישראל כולו את תרומתו העצומה של הרב דרעי לחיזוק הזהות היהודית ולשמירה על המסורת בישראל. הוא היה קול של תבונה והכלה, והשכיל לקרב רחוקים בדרכי נועם.

עולם התורה והרבנות איבד היום אחד ממנהיגיו הבולטים. יהי זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תנחומי לאחיו יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי שליט"א ולאחיו הגאונים  ולכל בני המשפחה. מי ייתן ולא תדעו עוד צער, ובבניין ירושלים ננוחם".

ח"כ יוליה מלינובסקי מ'ישראל ביתנו', כתבה: "משתתפת בצער משפחת דרעי, העיר באר שבע ומפלגת  ש"ס על פטירתו של הרב יהודה דרעי ז"ל. שלא תדעו עוד צער, מן השמיים תנוחמו".

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר? דווח לנו

שיתוף כתבה זו

 צבע אדום