מה התבטא ראש הישיבה על שמונת מנדטים

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין אמש בשיחתו בפני מאות אברכים ותלמידי ישיבות: "ציבור גדול הצביעו שמשה אמת ותורתו אמת, שהשם הוא האלוקים, וזה קידוש השם"

חרדים17.4.2019 | 08:47

"עדיין לא יצאנו ידי חובתנו" הגרי"ג אדלשטיין מצביע בבחירות צילום: שוקי לרר

 

בשיחתו השבועית הקבועה המתקיימת במעונו לאברכים ומרביצי תורה התייחס ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין לתוצאות הבחירות שהביאו לשמונה מנדטים בהיסטוריה ואמר: "היו עכשיו בחירות לכנסת, והייתה סייעתא דשמיא שהיה הרבה קידוש השם. ציבור גדול הצביעו שמשה אמת ותורתו אמת, שהשם הוא האלוקים, וזה קידוש השם. ובאמת זו לא מידת חסידות ומעלה מיוחדת, אלא חיוב גמור, לקדש שם שמים זה חיוב, וזה תכלית הבריאה, כמו שכתוב לכבודי בראתיו, ומי שיכול לעשות כבוד שמים ואינו עושה זה חטא, שהוא מונע קידוש השם".

"ולמעשה עשינו דבר טוב, שהוא באמת זכות גדולה בשבילנו, זה חיוב אבל זה גם זכות, שזוכים בזה גם לפירותיהן בעולם הזה, כמו שאמרו בפאה תלמוד תורה כנגד כולם, והרי יש בזה השפעה של תורה והשפעה של הרבה דברים מה שהתורה מחייבת".

בדבריו הנוקבים הבהיר ראש הישיבה, כי המלאכה האמיתית טרם נשלמה: "אבל עדיין לא יצאנו ידי חובתנו, מפני שיש ציבור גדול מאחינו בני ישראל הצריכים חיזוק, שהם לא מאושרים, וחסרה להם השמחת חיים שיש אצל משפחות בני תורה שחיים חיי תורה ומצוות, שבת, תורה, ותפילה, כל הדברים שהם שמחה ותענוג רוחני, ויש כאלה שזה חסר להם! יש הרבה שחסר להם החיים המאושרים, וצריכים לרחם עליהם".

"וכיצד אנו יכולים לזכות אותם? ברוך השם יש מזכי הרבים שעוסקים בזה, אבל עדיין העבודה גדולה מאד, ויש צורך לזכות עוד ועוד! והדרך שכל אחד יכול להשפיע היא עם תפילה. ידוע שרבי ישראל סלנטר אמר שתפילה על רוחניות בדוק ומנוסה שזה עוזר, תפילה על עצמו, ועל אחרים בודאי, ורבי ישראל בעצמו ג"כ ביקש מתלמידיו שיבקשו רחמים עליו".

את דבריו סיים "וגם אנו, אם היינו כולנו מתפללים תפילה אמיתית באמת שאכפת לנו וכואב לנו, אזי היינו משפיעים על כל הציבור, כי תפילה זה דבר שמשפיע, ואין זה מעשה ניסים, כמו שכתב המהרש"א בקידושין (דף כט) שאין זה נס מה שתפילה יכולה להשפיע". 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו