מה חיפשו כחולי המדים בערב החג בבית ברשב"ם

ממ"ז ת"א ניצב דוד ביתן, יחד עם ממ"ר דן נצ"מ מומי בוריה, הוד לוי קצין אג"מ והרב קב הגיעו להתברך אצל שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק, מלווים בראש העיר אברהם רובינשטיין. המפקדים התברכו ושוקי לרר תיעד

חרדים18.4.2019 | 19:24

מפקדי המשטרה אצל הגר"ח קנייבסקי צילום: שוקי לרר

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו