בד"ה: הגבאי של ביאלא ו'הבתים מאכער' של ירושלים

ר' נתנאל אייזנבך ז"ל, מהדמויות של ירושלים של מעלה, נפטר בסעודה שלישית והוא בגיל 91 • לפני כחודש נפטר חתנו ר' משה בן ציון שור ז"ל • 'בחדרי חרדים' על דמותו של הגבאי של ביאלא ומכין 'הבתים מאכער' המפורסם

ברוך דיין האמת15.9.2019 | 14:44

פחות מחודש אחרי חתנו הרה"ח רבי נתנאל אייזנבך ז"ל צילום: באדיבות המצלם

 

ברוך דיין האמת: בשבת קודש בעת רעוא דרעוין, נפטר לבית עולמו בשיבה טובה הרה"ח רבי נתנאל אייזנבך ז"ל, הגבאי המפורסם של בית המדרש ביאלא ברחוב האמרכלים בירושלים והוא בן 91 בפטירתו. 

הרה"ח ר' נתנאל אייזנבאך זצ"ל, מזקני וחשובי עיר הקודש ירושלים, נולד בחודש אייר תרפ"ח לאביו ר' יוסף אייזנבך ז"ל, שהיה סופר סת"ם מפורסם וכתב שבעים ספרי תורה. 

בהיותו ילד בזמן המלחמה בתקופה שבה היה מסוכן ללכת ברחובות ירושלים, הוא נהג להביא את האוכל לגדולי ירושלים דאז - הגאון ר' מרדכי סלונימר ולגאון הרב בענגיס, רבה של ירושלים. 

הרה"ח רבי נתנאל אייזנבך זצ"ל היה מ'הבתים מאכער' המפורסמים של התפילין בירושלים ואף כתב את התפילין של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זצ"ל.

פרק מרכזי בחייו היה היותו גבאי של בית המדרש ביאלא ברחוב האמרכלים הסמוך לביתו, שם השקיע את כספו ומרצו ובית הכנסת היה משוש חייו. 

המנוח היה אדם ישר דרך ובר אוריין שקבע את עתותיו לתורה, היה אהוב על הבריות ועסק בצרכי ציבור באמונה ובחייו הקים בתים רבים של תורה והכל בהצנע ובהסתר. 

לפני שש שנים נפטרה רעייתו ע"ה, שהייתה ניצולת שואה והגיעה משם לארץ בגפה. הוא זכה לראות דור ישרים מבורך חמישה ילדים נכדים, נינים ובני נינים. 

בחייו נפטר עליו חתנו הקדוש רבי יעקב יששכר דב בינדר הי"ד, שנרצח בפיגוע התופת לפני 16 שנה בקו 2 בירושליםץ לפני פחות מחודש בכ"ד אב נפטר עליו חתנו הרב החסיד רבי משה בן ציון שור ז"ל, מחסידי קרלין סטולין ובעל 'יקבי ציון' שנפטר לאחר מחלה בגיל 68.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי ר' נתנאל מאוד הצטער על פטירת חתנו ר' משה שור ז"ל בדמי ימיו, ר' נתנאל אף זכה שנפטר בשבת קודש כי כל חייו כמו שאר בני משפחת אייזנבך שחששו מחיבוט הקבר ונפטרו או בשבת או ביום שישי או בשנת שמיטה.

אחיו הגדול היה הגאון רבי יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים שער השמים שנפטר בד' אלול תשס"ח.  

מסע ההלוויה יצא במוצאי שבת קודש מבית הלוויות שמגר בירושלים והוא נטמן בהר המנוחות. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו