גדולי ישראל במכתב חיזוק: להשרות אווירה נעימה בבית

מכתב חיזוק מגדולי ישראל הליטאים הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין מתיר את בתי הכנסת פתוחים ביום כיפור ובחגים לאחר הוראתם של חברי המועצת החסידית וגדולי ישראל הספרדים חכם שלום כהן והראשון לציון הגר"י יוסף 

חרדים25.9.2020 | 08:30

שר התורה וראש הישיבה צילום: אלי קובין

מכתב חיזוק מראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין  בחתימת שר התורה הגר"ח קנייבסקי עם מסמך הנחיות פרטניות מהרופאים ד"ר אוריאל לוינגר וד"ר משולם הרט לקראת הסגר.

גדולי ישראל כותבים כי "לצערינו יש כאלו שקשה להם לקיים כל אמצעי הזהירות וזה גורם שמזלזלין בזה, וכידוע שהיו הרבה שנפגעו קשה ר"ל".

במכתבם מתייחסים גדולי ישראל לסוגיית בתי הכנסת שרצתה הממשלה להגביל ואינם מורים על סגירה, "היכול להתפלל באוויר הפתוח ראוי לעשות כך תוך שמירת מרחק  בתפילות בית כנסת יש לשמור על הכללים עם מסיכה על הפה ועל האף תוך שמירת המרחק הנדרש".

להלן המכתב המלא:

"עשי"ת תשפ"א חאחינו בני ישראל נ"י שלו' רב וברכה, אנחנו נמצאים קרוב ליום הכיפורים הבעל"ט, וכולנו רוצים לזכות בדין לשנה טובה ומאושרת, אבל כדי לזכות בדין צריך זכויות, ולפי גודל הזכויות כן זוכים בדין, על כן יש להתחזק בעסק התורה כראוי, ולהוסיף יראת שמים, וכן בכל הענינים שבין אדם לחברו יש להזהר מאוד. וכל הבקשות שבתפילה. יש לכווין בהם על כל כלל ישראל, וכל המבקש רחמים על חברו הוא נענה תחילה".

"הנה כידוע המצב כעת כי מחלת הקורונה ל"ע נמשכת וידוע שיש סכנה בזה, אבל יש עצות איך להזהר שלא להדבק במחלה זו, כפי הוראות הרופאים, ואם נזהרים בלי שום זלזול בזה, בזה מקיימים חובת ההשתדלות, שנלמד ממה שכתוב השמר לך ושמור נפשך כמ"ש ברמב"ם רפי"א בהל' רוצח וש"נ, לצערינו יש כאלו שקשה להם לקיים כל אמצעי הזהירות וזה גורם שמזלזלין בזה, וכידוע שהיו הרבה שנפגעו קשה ר"ל".

"על כן חובה גדולה להזהר על פי כללי הזהירות שקבעו, אף שקשה לקיים את כל הכללים, הרי זה נסיון מן השמים, ויש חיוב גדול לעמוד בנסיון זה, כי בנפשנו הוא, מצוה גדולה על כל א' וא' להשרות אוירה נעימה בביתו ובמשפחתו".

"בזכות כל הדברים הנ"ל נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, וימלא השי"ת כל משאלות לבנו לטובה".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו