מסע החיזוק של הגר"ש שטיינמן בפתיחת זמן קיץ בכוללים החדשים בצפון הארץ

במסגרת ביקור מיוחד על רקע הפריחה התורנית ופתיחת כוללי "רינה של תורה" בקרית אתא ועפולה, קיים הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א בסדרת משאות חיזוק בריכוזי התורה בצפון • גלריה

גלריות29.4.2021 | 12:19

הגר"ש שטיינמן צילום: אהרן ברוך לייבוביץ

התרגשות מיוחדת עם התפתחות הכוללים "רינה של תורה": עם פתיחת זמן קיץ והרחבת רשת הכוללים, נערך השבוע ביקור מיוחד בריכוזי התורה בצפון על ידי ראש ישיבות אורחות תורה וחבר מועצגה"ת הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א.

מסע החיזוק החל בקרית אתא בבית הגה"צ גאב"ד מאקווא שליט"א, אשר קיבל בהתרגשות את המשלחת בראשות הגאון הגדול שליט"א לרגל פתיחת כולל "רינה של תורה" בעיר. בביקור עלו דרכיו והנהגותיו של  מרן ראש הישיבה בעל האילת השחר זצוק"ל, אשר נשא ליבו ונפשו לכינון עולם הכוללים בכל מקום ועיר.

הגר"ש שטינמן עמד בדבריו על מעלת פסח שני שחל באותו יום, שנקבע בזכות אותם אנשים שנקראים בלשון הראשונים "כשרים וחרדים" וביקשו לזכות למעלת הפסח, וזוהי המצווה היחידה בתורה שיש לה מועד נוסף כי אנשים תבעו וביקשו את זה. הגאב"ד וראש הישיבה דיברו במעלת אותו 'כוח ביקוש' שיש לאלה שהולכים לכולל ערב, ומייסדים בתפיסת ויישום קבע את לימוד התורה בלילה.

בביקור המיוחד נכחו רב הקהילה התורנית הגאון רבי שמעון ליפשיץ שליט"א, שאף נשא דברים במעלת מקום תורה בלילה, הגאון רבי יהודה שטיגל שליט"א ראש הכולל בחיפה, ראש הכוללים הגאון רבי מרדכי ליבר כהן שליט"א, הרה"ג חיים יוסף שטיגל ראש רשת הכוללים, וחבר מועצת העיר מטעם דגל התורה הרב אלקנה ויסנשטרן שפעל רבות למען הקמת הכולל, ועימם האברכים מייסדי הכולל החדש "רינה של תורה" בעיר.

בבית המדרש "איחוד בני הישיבות" ברח' ארלוזורוב בחיפה נמסרה שיחת חיזוק מיוחדת בהיכל הכולל הוותיק שע"י "רינה של תורה" - 'רינת אברהם' ע"ש הגאון המקובל רבי אברהם עמרם הלוי קוך זצוק"ל. בבית המדרש התקבצו מלבד הלומדים עוד רבים מאברכי העיר למשא מיוחד על קבלת התורה, כשלאחריו הגר"ש מברך את כל עמלי התורה שיזכו להתעלות ולגדול בזמן קיץ.

בבית מרא דאתרא בעפולה הגאון רבי נתן רוטשילד שליט"א, התקיים מעמד פתיחה לכולל חדש של "רינה של תורה" בעיר. הנוכחים עמדו על מעלת הכולל החדש תוך ציון העובדה כי יתקיים בו סדר מוסר בנוסף על סדר הלימוד, כאשר הכל נעשה בייקור וברוממות כל אברך ובמלוא מתן התחושה הנעלית שהעיר והכולל מעניקים לעמלי התורה.

רב הקהילה הדגיש בדבריו את זכות קהילת האברכים בעיר, המאופיינת מתוך מעלה מיוחדת של מקום המנותק מהעולם, וזו האכסניה הראויה ביותר להקים בה כולל "רינה של תורה".

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'
 
מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'
 
מסע חיזוק בצפון צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'
 

 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו

התראות צבע אדום