"ולא יהיה כקרח וכעדתו" | הרב מאיר אשר לוגאסי

רש"י לומד בפרשתנו שהחולקים על הכהונה לוקים בצרעת כשם שלקה משה בצרעת. מה ענין צרעת משה לקרח? ומה ההוכחה שהחולקים על הכהונה לוקים בצרעת

יהדות10.6.2021 | 21:58

הרב מאיר אשר לוגאסי צילום: באדיבות המצלם

 

שתף כתבה זו