רבה של ירושלים באגרת: "התייעצתי עם כלכלנים, היינו כחולמים"

רבה של ירושלים באגרת תשובה נרחבת בנושא "הרפורמה בכשרות", תוקף נמרצות את המהלך שמוביל שר הדתות בדבריו בוחן הגרש"מ את המתווה של כהנא "מעבירים לגוף אחר מסודר שדרכיו נעלמים ועוטים בערפל כבד, שעדיין אין איש יודע טיבו, ולא נבדקו עלויותיו"

חדשות בארץ28.7.2021 | 23:08

הרב עמאר צילום: פלאש 90

עולם הכשרות בארץ הקודש סוער בשבועות האחרונים עם היוודע פרטי הרפורמה אותה מוביל שר הדתות מתן כהנא במערך הכשרות במדינה. אחד מתלמידי רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר פנה אליו בשאלה מה דעת תורתו על מהלך זה.

תחת הכותרת 'הסוד הנעלם' השיב הרב לתלמידו, במאמר נרחב שהגיע לידי 'בחדרי חרדים', מנתח הרב את חוסר ההיגיון שבמהלך.

תשובתו המלאה להלן:

ידוע הסיפור של אותם יורדי הים בספינה, והים היה סוער עד שחששו מסכנת טביעה, ואחר שנשאו ונתנו ביניהם למעט מכובד המשא שב ספינה, החליטו שעל היהודי המשתתף אתם בהפלגה זו, להשליך את התפילין אל הים, ובכך יוקל עליהם ולא יסתכנו עוד.

וכשקראתי כעת את המסמך שכותרתו "ייעול מערך הכשרות", שמתחיל במילים אלו: המטרה להפחית את יוקר המחיה באמצעות תחרות בשוק הכשרות וכו'.

וכשקוראים מקבלים רושם שע"י מסמך זה המסדיר כל עניני הכשרות בדרכים שמימיים שנקבעו בלי שום קשר עם המציאות, בזה יוסדר יוקר המחיה, ותפתרנה כל הבעיות של כלכלת ישראל. ואין שום הסבר איך יוסדרו כל הבעיות ע"י שינוי מערך הכשרות, ואם היו אומרים שמבטלים את הכשרות, ואוסרים שחיטה יהודית (דבר שחוזר על עצמו ע"י אנטישמים ברחבי עולם) היינו מבינים, שאם במקום שחיטה ובדיקת העופות והבהמות יהרגו אותם באחת מארבע מיתות ב"ד , בלא בדיקת סכין ולא בדיקת כל הטריפות וכו', ועל ידי זה יופחתו ההוצאות כל כך, שכלכלת ישראל תשתנה ותשתפר ולא ישמע עוד שבר בכלכלה, ניחמתי. אם כי צריך לבדוק את החיסכון אם מגיע לאחוז אחד מכלכלת ישראל.

אך לא מבטלים, אלא מעבירים לגוף אחר מסודר שדרכיו נעלמים ועוטים בערפל כבד, שעדיין אין איש יודע טיבו, ולא נבדקו עלויותיו שאין מי שבטוח שהעלויות ירדו ויהיה חיסכון או להיפך, שאם אכן לא יבטלו הכשרות ולא יאסרו שחיטה ובדיקה, אז סוף סוף

יצטרכו לשוחטים ובודקים ומשגיחים, ויצטרכו לשלם להם, ומה א"כ ישפר את הכלכלה, והרי רח"ל עלולים עוד להוסיף הוצאות. והתיעצתי עם כמה כלכלנים מוסמכים וחשבו לעומקה של סוגיא נפלאה זו, והיינו כחולמים......

ואמנם חיפשתי ונדמה שמצאתי את "הסוד הנעלם" שיפחית את יוקר המחיה בישראל, והוא בסעיף 2 ,למסמך הזה, שבאות א' נאמר, השר לשירותי הדת ימנה ממונה על מערך הכשרות וכו'. ובאות ג' שם נאמר: הממונה יהיה בעל הסמכות הבלעדית למתן רשיונות לגופים נותני הכשר. ובאות ד' שם נאמר: תבוטל סמכותה של מועצת הרה"ר ורב מקומי לתת תעודת הכשר.

ובכן מעתה אפשר להבין "הסוד הנעלם", שמסירים ומבטלים סמכותה של הרה"ר לישראל, וכן תוסר ותבוטל סמכותם של הרבנים המקומיים, ובמקומם ימונה ע"י כב' השר ממונה, אחד שיסדיר הכל, ובודאי שאינו צריך עוזרים ופקידים ומסייעים ויועצים, ולא משגיחים וכו', וממילא לא ישמע עוד שבר ושוד של יוקר המחיה בזבולנו, ותשקוט הארץ על מי מנוחות, ויהיו תקציבים נכבדים לרפואה ולבתי"ח, ולביטחון: ולפיתוח כבישים ודרכים, ולמתן עזרה לנזקקים, ואולי מזה תצמח רווחה והצלחה לכל יושבי הארץ הזאת ה' עליהם יחיו.

ואולם עדיין אנו זקוקים להבין את החשבון איך כל זה ישתנה. ומוכרחים להפעיל "תבונה" ולהבין דבר מתוך דבר, שלאור התקנות המופלאות שחלקם הקטן כתבתי כאן, שיש פקיד בכיר בעל נסיון ניהולי "והלכתי" וכו'.

הרי מעתה מי צריך את הרבנות הראשית לישראל, ומי צריך את הרבנים המקומיים שכל אלה הם לא רק סרח העודף והמיותר, אלא הם משקל חורג המכביד ומעיק על "עגלת הכלכלה" של מדינת ישראל, עד שגלגליה חורקים ונדחקים, ומהם עולה זעקה שמפריעה את שלותם של תושבי המדינה, בקול רעש נורא ואיום, שדוחק ומטלטל את כל התקציב המדינה ומביא אסונות בכלכלה ובשלוות הנפש, וקולות אלו גורמים הוצאות מרובות ומיותרות, ועבירה גוררת עב ירה והפסד גורר הפסד, וכשנתפטר מכל "הפראזיטים" שהם המה הרבנות הראשית וכל הרבנים המקומיים, עם ישראל ינשום לרווחה, ונסו יגון ואנחה, ואז ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ולא יהיו תאונות דרכים, ולא בעיות ביטחון, לא טילים ולא בלונים, לא מפגעים ולא פיגועים, וישראל ישב שקט ושאנן.

ופלא גדול שעד היום לא ראו מנהיגי המדינה הסדר כל כך פשוט ונפלא, לא השרים ולא הפקידים ולא הרבנים וכו'. ורק קומץ אנשים שהפליגו באותה ספינה ידעו את "הסוד הנעלם" והשליכו את התפילין לים, ומאז ספינתם מפליגה על מי מנוחות, באין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה, רק ששון ושמחה, והכל בהצלחה, ורוב מנוחה.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו