מה כתב רבי אברהם ארלנגר במטבח הפשוט

בבית הפשוט של בעל ה'ברכת אברהם' זצ"ל בבתי הורנשטיין בירושלים, גילו המנחמים את פשטותו של האדם הענק שחי בתוכנו וכל חייו היו במחשבה ותזכורת | תיעוד בלעדי מהמטבח בבית ר' אברהם ארלנגר ומה שכתב כדי שיזכור תמיד

חרדים13.10.2021 | 21:24

הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ"ל צילום: שוקי לרר

המוני מנחמים מגיעים בימים אלו לנחם את בני משפחת ארלנגר, היושבים שבעה על הסתלקותו של אביהם הגדול, הגאון רבי אברהם זצ"ל מראשי ישיבת 'קול תורה' ובעל ה'ברכת אברהם', שכל חייו ברח מהפרסום. 

בבית הפשוט ברחוב ישעיהו שבבתי הורנשטיין בירושלם, מגלים המנחמים לראשונה, את מה שכתב רבי אברהם זצ"ל היכן שהיה סועד את ליבו, הגר"א ארלנגר תלה על הקיר מודעה בה הוא מצטט את דברי המשנה ברורה "הנני רוצה לאכול ולשתות - כדי שאהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך". כך ניתן לראות בתיעוד שהגיע לידי 'בחדרי חרדים'.

בנוסף כתב את דברי השולחן ערוך בעת לקיחת תרופה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוהי שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה, ברוך רופא חולים".

כמו כן כל השנה היה מונח לפניו הפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד" וכן בחודש אלול עד מוצאי יום כיפור כתב בכתב ידו: "לעולם יהא אדם ירא וחרד מאימת הדין".

אחד מבני המשפחה הסביר שכל דבר אצל רבי אברהם היה נעשה במחשבה, וגם כשהיה אוכל בשביל קיום הגוף, בבוקר היה אוכל פרוסת לחם וטובל בקפה וזה היה מספיק עד הצהריים. בצהריים אכל חתיכת עוף קטנה ומה שהרופאים אמרו שצריך והספיק לו כדי קיום גופו. 

הגר"א זצ"ל שם לנגד עיניו את התזכורות כדי שיזכור באופן קבוע את עבודת השי"ת. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו