עמית סגל נפגע עמוקות ומשיב אש לנחום ברנע - "פשוט שנאה יוקדת"
21.6.2024 15:43

 צבע אדום