הכרת הטוב: ברחמסטריווקא הודו לסקווירא על האירוח

בחצר חסידות רחמסטריווקא בארה"ב שיגרו בערב שבת לעסקני חסידות סקווירא מכתב תודה שכולו הכרת הטוב על אירוח נפלא בשבת שבע ברכות לרגל השמחה בין חצרות סקווירא לחצר רחמסטריווקא. "דרגת מידת החסד כאשר הכל היה מוכן ומזומן‏בכלל ובפרט ובפרטי פרטות בגשם ורוח להפליא וכל זה בסבר פנים יפות ובקירוב לבבות". המכתב המלא

משה ויסברג | חרדים 11.2.2024 | 09:21

שמחת החתונה בחצרות סקווירא - רחמסטריווקא | צילום: באדיבות המצלם

בשיכון סקווירא בארה"ב נערכה שמחת נישואי נכד האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם יהושע אשר טווערסקי, עם נינת האדמו"ר מסקווירא, נכדה לבנו הגדול הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי, בת לחתנו הרה"צ רבי לייבוש טייטלבוים, בן הרה"צ רבי ליפא טייטלבוים אב"ד בית אהרן. 

לרגל השמחה נערכה שבת שבע ברכות בפרשת יתרו - שבת קבלת התורה עת שהו בשיכון סקווירא המחותן הרבי מרחמסטריווקא ופמלייתו שהתקבלו בכבוד רב. 

בערב השבת האחרונה שלחו חסידי רחמסטריווקא מכתב תודה לעסקני סקווירא ובו הם מציינים את רגשי הכרת הטוב מעומק הלב.

"אין מילים בפינו ושפתותינו לא יכלה מלספר פרשת גדולת דרגת מדת החסד כאשר הכל היה מוכן ומזומן בכלל ובפרט ובפרטי פרטות בגשם ורוח להפליא וכל זה בסבר פנים יפות ובקירוב הלבבות באה"ר". 

‏"בראש וראשון התודה והברכה נתונות מול הנהלת קהלה הקדושה קהל צמח דוד שיכון סקווירא ובמיוחד למשמש הקהלה מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו ואתו עמו מו"ה בנימין זאב שפיטצער הי"ו אשר טרחו ועסקו לסדר המקומות אצל החתונה - התפלות - הטישען - על הפארענטשעס ‏וכן להכין את אולם אביר יעקב לעריכת שלחן הטהור של כ"ק רבינו שליט"א".

"כן נביע רגשי תודתינו ‏מול וועד הכנסת אורחים דשיכון סקווירא ‏ועל צבאם מנהל הוועד מו"ה יצחק שאול פאל הי"ו שסידרו האכסניות למאות אנ"ש שי וכן טרחו לסדר את בנין הת"ת עבור הבחורים והכל בסידור נפלא ועין יפה ‏וכן למע"כ חברי וועד הנהלת המוסדות דשיכון סקווירא ‏והמפקחים על הבנינים ה"ה מו"ה יוסף סיגל הי"ו, מו"ה יוחגן ביסטאן הי"ו מו"ה אהרן דוד ביסטאן הי"ו שהעמידו לנו בטוב לבם ובסבר פנים את אולם אביר יעקב לעריכת השלחן, בגין הישיבה והמאכלים לסעודות שבת ובנין הת"ת לאכסניית הבחורים".

"‏לכבוד מו"ה יעקב יוסף בר"ג גאלדקלאנג הי"ו, מו"ה מרדכי מאשעל הי"ו ומו"ה ליפא ביסטאן הי"ו שסידרו והכינו את המאכלים הכן מטועמיה ועד צאת השבת בטוב טעם ובנאמנות יתירה
ואתם עמם כל אחד ואחד שעזר להצלחת השבת בשמו הטוב יבורך ואי אפשר לפרטם כי רבים הם".

‏את מכתבם מסיימים "מן השמים יתברכו בכל חותמי הברכות לרוב שפע ברכה והצלחה בכל הענינים ובכל המובנים בגו"ר זכות צדיקי הדורות ראשי בית אב של רבותינו הק' יגן עליהם ועל כל אשר להם להיוושע בכל מילי דמיטב ‏לאורך ימים ושנים טובים מתוך שמחה ונחת והרחבת הדעת תמיד כל הימים".

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר? דווח לנו

שיתוף כתבה זו

 צבע אדום