מול הים: פוסק הדור והאדמו"ר שוחחו על חוק הגיוס | תיעוד

האדמו"ר מצאנז ביקר במעון הנופש של פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך מול הים בנתניה. בשיחה שוחחו בין השאר על גזירת הגיוס חלילה. 'בחדרי חרדים' עם תמליל מלא מהפגישה בין גדולי ישראל ושיח צדיקים על הגיוס | צפו

משה ויסברג | חרדים 2.4.2024 | 10:43

הרבי מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך | צילום: שוקי לרר

האדמו"ר מצאנז ערך אמש ביקור מיוחד בבית האכסניא של פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, השוהה בימים אלו למנוחה בדירת נופש בקרית צאנז בנתניה.

פוסק הדור שעסק בתורה בחצר מול שפת הים, קיבל את האדמו"ר בחצר, ובמקום התפתח שיח צדיקים עם זכרונות הוד מימי קדם.

 

מרכז השיחה נסובה על העניין הבוער על הפרק - חוק הגיוס, ובסוף השיחה הניח האדמו"ר מצאנז על שולחנו של פוסק הדור שאלות הלכתיות בקשר למנהגי ישראל בחג הפסח, ולאחר שקיבל הכרעות הלכתיות בירכו בברכת 'לחיים' ונפרדו לשלום.

משהו ויסברג חושף לראשונה את תמליל שיחת קודש בין פוסק הדור לאדמו"ר מצאנז על רקע חוק הגיוס.

האדמו"ר מצאנז: שלום עליכם, איך הרב מרגיש?

פוסק הדור: ב"ה.. הרופא אומר שזה טוב להיות כאן. העיקר שהקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו מהגזירות.

האדמו"ר מצאנז: אוי אוי אוי, מה נאמר. תמיד היו בעם ישראל רשעים, גם בזמן חורבן ירושלים היו בריונים... אבל האמת היא שהתורה לא תפשוט רגל.

פוסק הדור: זה נכון שהתורה ח"ו לא תפשוט רגל, אבל מי יכול להציל אותנו? רק שבט לוי שלא נתנו נזם לעגל.

האדמו"ר מצאנז: כבר לפני  50 שנה הם חשבו שלא יישארו 'ארלאכע יידן' ולא יהיו ישיבות, אבל ב"ה לא עלה בידם, וב"ה יש היום הרבה ישיבות ו'ארלאכע יידן'.

פוסק הדור: סיפר לי האדמו"ר הרה"ק בעל ה"כנסת מרדכי" מסאדיגורה זצ"ל שפגש בכנסייה הגדולה במרינבד את הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, וסיפר לו שהוא עומד לנוסע לארץ ישראל להשתקע בה, ובדעתו לגור בתל אביב, ונחרד הגה"ק ר' אלחנן ואמר לו "אני בשום אופן לא הייתי יכול להיות בתל אביב, שאינני מסוגל לראות חילולי שבת. והשיב לו האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל "ואני נוסע להפוך את המחללי שבת לשומרי שבת, והוסיף 'ואתם עוד תראו שאני צודק'.

פוסק הדור: הם לא יוכלו לגייס אותנו בכפיה, הם מחפשים רק סיוע מבפנים.

האדמו"ר מצאנז: הם באמת לא יכולים להזיק לנו.

פוסק הדור: הלוואי. יותר מזה לא צריך לבקש. שהם יהיו בשקט ולא יזיקו לנו.

האדמו"ר מצאנז: כ"ק אאמו"ר בעל ה'שפע חיים' זי"ע היה אומר שכל עוד שהרשעים גוזרים רק גזירה אחת נגד התורה רח"ל, אז יש סכנה גדולה, אבל אם הם גוזרים לאבד את כל התורה כולה, וכמו 'לבן ביקש לעקור את הכל', אז אין מה לפחד מהם, כי אז מובטחנו שלא תשתכח תורה מפי זרעו.

בירכו בורא פרי הגפן ובירכו 'לחיים טובים ולשלום'

כ"ק האדמו"ר מצאנז: לחיים טובים ולשלום, יאריך ימים על ממלכתו לקבל פני משיח בבריאות, ולעמוד על משמרת הקודש הלאה, להגדיל תורה ולהאדירה עם כל הכוחות. אצל הרב שליט"א נאמר 'כיון דהפליג הפליג' ויזכה לקבל פני משיח צדקינו.

פוסק הדור: בהצלחה בכל אשר תפנו ותעשו.

הייתי נוכח פעם אצל הרב מבריסק, כאשר בא אליו יהודי אחד ובירכו שיזכה לקבל את פני משיח, ושאלו הגרי"ז, ומה יהא כשמשיח יבוא? נאכל אז דג טוב? הלא אנחנו נברח ונכסה פנינו מבושה, וא"כ צריך להתכונן לביאת משיח מתוך יראת שמים ושיפור המעשים.

האדמו"ר מצאנז: אאמו"ר ז"ל היה אומר כשמשיח יבוא נתבייש מאוד, והוסיף שלעתיד לבוא יחזור הדין שרוקו של עם הארץ מטמא, וכל עם הארץ יתבייש מאוד שהרוק שלו יטמא אחרים. אמנם אע"פ שיהיו בושות, מ"מ צריך לחכות לביאת משיח שיבוא במהרה

פוסק הדור: הלוואי.

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר? דווח לנו

שיתוף כתבה זו

 צבע אדום