רבני מירון וצפת בקריאה דחופה: "לא לסגור את הכוללים ובתי הכנסת במירון"

"גם אם בדעת הממונים שיש למנוע מציבור גדול לבוא כפי כל השנים מחמת מצב המלחמה בצפון, אבל אין הצדקה כלל לסגור את המקום לתושבי האזור והכוללים ולמנוע תורה ותפילה במקום הקדוש", כותבים רבני צפת ומירון לקראת ההילולא

משה ויסברג | חרדים 15.5.2024 | 13:00

חצר המערה במירון בל"ג בעומר | צילום: ארי קופרשטוק

בקריאה דחופה מרבני וראשי ישיבות וכוללים ממירון - צפת והגלילות קוראים הרבנים שלכל הפחות לא לסגור את בתי הכנסת והכוללים במירון לתושבי האזור בל"ג בעומר. 

במכתב כותבים הרבנים: "היות שבא אלינו שמועה על תוכנית לסגור את מירון וקבר הרשב"י ביום ל"ג בעומר ובימים הסמוכים. הננו קוראים בזאת בקריאה דחופה שהיות וידוע שקבר הרשב"י וכל הבתי מדרש הסמוכים אליו משמשים למקום תורה ותפילה לכל תושבי מירון והאזור, ומקום קבוע שלומדים בו תורה יומם ולילה".

"והדבר ידוע מפי ספרים וסופרים את גודל העניין והמעלה שבמקום קדוש כזה נשמע קול תורה ותפילה ולא ישבותו יומם ולילה. ודבר זה וודאי מזכה את כלל ישראל בישועות וברחמים. וגם לפי הנראה והמציאות שבכל אזור זה מתנהלים כל בתי כנסיות וישיבות וכן להבדיל דברי חולין כסדרן ואין זה בכלל סכנה ח"ו".

"על כן גם אם בדעת הממונים שיש למנוע מלבוא ציבור גדול כפי כל השנים מחמת מצב המלחמה בארץ ובצפון, אבל אין הצדקה כלל וכלל לסגור המקום לתושבי האזור והכוללים ולמנוע תורה ותפילה במקום קדוש כזה ובפרט בימים מסוגלים כל כך כימי ל"ג בעומר והימים הסמוכים שאדרבא זה הוא התריס והמגן הגדול למנוע כח מצר ואוייב ע"י זכות התורה והתפילה בהיכלא דרשב"י".

ואדרבא הלוקח על עצמו אחריות כזה הוא מסכן עצמו והכלל ח"ו. וגם מעיד על עצמו שאין לו כל הבנה ורגישות לצרכי ודברי הקודש של הציבור.

על כן קוראים אנו בזה בכל התוקף: להשאיר מקום הקודש פתוח, ומתפללים אנו בזאת שזכותא דרשב"י יגן על הכלל והפרט להוושע ברחמים וחסדים ובמהרה נזכה לראות בישועתן של ישראל ברחמים אכי"ר.

על המכתב חתומים: האדמו"ר מלעלוב, האדמו"ר מנדבורנא צפת, והרבנים הגאונים רבי אלעזר שטרן רבה של מירון, רבי נתן אפרים קעניג רבה של קהל נחל נובע ברסלב, רבי דב קפלן רב עיר העתיקה צפת, רבי יעקב אדלר רב דקהל ביאלא, רבי יצחק רפאל אבוחצירא הרב של קהל זידיטשוב, רבי אליעזר ארנסטר מרא דאתרא קרית מאור חיים, רבי פנחס ארנסטר מו"צ קרית מאור חיים, רבי יוסף אלמשעלי רב אזורי מרום הגליל, רבי מרדכי ביסטריצקי רבה של קהילת חב"ד, רבי יעקב ג'אן רב דקהל היכל מוהר"ן, רבי נפתלי גבאי הרב דקהל פאר הנצח ורו"כ במירון, רבי חיים ישראל הורביץ מרבני קהילת צאנז, רבי יוסף יצחק הלפרין שליח חב"ד מירון, רבי מאיר יארבלום מו"צ העדה החרדית צפת, רבי אלעד אלעזר יוחנן מו"צ בשכונת דרום צפת, רבי רפאל כהן רו"מ יתד התשובה, רבי משה סופר רבה של קהילת ערלוי, רבי נפתלי פרידמן מרבני מירון, רבי יוסף פרץ מרבני מירון, רבי נחמן קעניג מו"צ קהל נחל נובע ברסלב, רבי משה ראטה גאב"ד קארלסבורג ומרבני מירון, רבי דוד זאב רייך מרבני קהילת צאנז, רבי משה רכניצר רבה של קהל סאדיגורה ורו"כ במירון, רבי יחזקאל שרגא שימון רבה של קהילת צאנז דרום. 

 

המכתב של רבני צפת | צילום: באדיבות המצלם

 

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר? דווח לנו

שיתוף כתבה זו

 צבע אדום