תיעוד: הראש"ל בנטילת לולב בבית מדרשו

מידי בוקר מתפלל הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בסוכה שע"י בית הכנסת אהבת שלום בירושלים ולאחר התפילה עוברים מאות עמך בית ישראל להתברך בברכת מועדים לשמחה ולקיים מצוות הקבלת פני רבו. הבוקר השתתף בתפילה גם ראש העיר מר משה ליאון. צפו בתמונות של הצלם שלומי כהן

גלריות26.9.2021 | 12:25

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן
הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן
 
הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן
 
הראשל"צ הגרש"מ עמאר בנענועים צילום: שלומי כהן
 

 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו