האברך הצעיר שהיה עובד ה' גדול נפטר מהמחלה

הלך לעולמו בדמי ימיו הרה"ג רבי בן ציון איתמר לעזער זצ"ל מניו יורק שהיה קשור לחצרות באבוב, פוריסוב ולעלוב והיה עובד ה' מנעוריו וחי על פי השולחן ערוך בכל הליכותיו. הוא נפטר בגיל 47 לאחר המחלה הקשה שקיננה בגופו 

משה ויסברג | ברוך דיין האמת 7.7.2022 | 11:58

הרה"ג רבי בן ציון איתמר לעזער זצ"ל | צילום: בורו פארק - 24

ברוך דיין האמת: ממונסי הגיעה אתמול הבשורה הקשה והמרה על פטירתו של האברך החשוב שהיה עמל בתורה כל חייו במסירות - הרה"ג רבי בן ציון איתמר לעזער זצ"ל לאחר המחלה הקשה שקיננה בגופו והוא בן 47 בלבד. 

המנוח הוא בן הרה"ח הנגיד ר' אברהם אהרן לעזער שיבלחט"א ראש הקהל של חסידות באבוב, ומעמודי התווך של החסידות. היה חתן הגה"צ רבי אשר זעליג ווייס זצ"ל מפרשבורג ויליאמסבורג. 

רבי בן ציון איתמר זצ"ל נודע ברבים כתלמיד חכם מופלג וחיבר מספר ספרים, הוא היה ‏מקורב מאוד לאדמו"רים מלעלוב בבורו פארק ופוריסוב, ונודע כעובד השם ‏גדול. במשך שנים התפלל ותיקין בבית המדרש של חסידות ‏סאטמר ברחוב ה- 53 בבורו פארק. ‏

היה אברך שהיה חי כל ימיו עם הנהגות של חסידי קמאי, במלוא מובן המלה, היה חי עם השולחן ערוך על כל פסיעה. אחד ממכריו סיפר כי פעם שאל אותו בימי הקיץ איך יכול לקום מידי יום ביומו כולל שבת להתפלל בנץ בשעה כה מוקדמת, הוא ענה: זה באמת קשה, אבל לפי השולחן ערוך זה מצוה מן המובחר מה יכולים לעשות, וכך כל חייו התפלל מידי יום ביומו בנץ כולל שבתות וימים טובים ימים נוראים והתפילות היו בדביקות ובמתינות עם כוונת הרש"ש שזכה ללמוד ולחזור עליהם הרבה פעמים.

אחד ממכריו סיפר כי חזר על ה'אוצרות חיים' מהאריז"ל וכוונות הברכות מהרש"ש יותר מעשרים פעמים. לימודו בששה סדרי משנה היה מפורסמות לכל בעומק העיון, אמרו עליו שהוא יודע כמעט כל ששה סדרי משנה בע"פ מרוב החזרות.

כל הלימודים האלו היה חוץ מהלימודים בכולל כל היום, בלימוד גפ"ת ושולחן ערוך במשך יותר משלשים שנה כמו בחור מתמיד בישיבה. זהירותו בכשרות המאכלים היה בדקדוק גדול, כמעט לא טעם משום מאכל או שתיה שנעשה מחוץ לביתו, וממה שנעשה בביתו היה למהדרין מן המהדרין, על כל שאלה בכשרות היה מברר עם אב"ד סערדאהעלי.

דיבורו בנחת עם הבריות מטבעו לא היה בודד והרבה בשיחת חברים, אך ורק בעבודת ה' בלי שום לשה"ר והכל בענווה, מעולם לא החזיק טיבותי לנפשיה אפ' במשהו, הנהגתו הייתה ע"ד דרך העבודה של בעל הפרי הארץ זי"ע, היה חי בהם בכל פסיעה ופסיעה, הרבה קיבל מהאדמו"ר מפוריסוב, מתלמידי הרה"צ ר' אשר זצ"ל שהיה דולה ומשקה מתורת ה'פרי הארץ' ממה שקיבל מדור אחר דור מתורת ודרכי העבודה של הפרי הארץ.

הוא אובחן כסובל ממחלה לפני כשנתיים, ‏ופטירתו מותירה חלל גדול בלב משפחתו וכל מי שהכיר אותו. ‏

הלוויתו התקיימה הלילה מבית המדרש קאמדא במונסי לבית החיים ויז'ניץ שם נטמן. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו