בהלוויה: הרבי הצעיר מונה לממשיך דרכו של האדמו"ר מקאליב

ובא השמש וזרח השמש: במסע הלווית הרבי מקאליב, הוכתר נכדו הרה"ג רבי ישראל מרדכי יואל הורוביץ בן ה-28 לממשיך דרכו וממלא מקומו • הכירו את הרבי החדש ששימש כראש הכוללים של קאליב וראש ארגון 'בית של תורה' • 'בחדרי חרדים' מגיש פרופיל מיוחד על הרבי שהוכתר

חרדים28.4.2019 | 18:05

במסע הלוויית זקן האדמו"רים הרבי מקאליב זצ"ל, הכריז הרב הגאון רבי יצחק ברונשטיין, יו"ר מכון 'קול מנחם' קאליב ותלמידו של הרבי מקאליב זצ"ל, שעל פי צוואתו של כ"ק מרן האדמו"ר זיע"א ימשיך את דרכו נכדו וממלא מקומו, הגאון הצדיק רבי ישראל מרדכי יואל הורוביץ, בכל מפעלותיו ובכל מוסדותיו שהקים בעשר אצבעותיו. 

האדמו"ר מקאליב החדש, הרה"ג רבי ישראל מרדכי יואל הורוביץ בן ה - 28, המכהן כראש רשת הכוללים 'שופריא דירושלים' של קאליב בכל רחבי הארץ, הינו חתנו של הרה"צ רבי רפאל רוזנברג, חתנו של הרבי מקאליב זצ"ל ויזכה להמשיך את דרכו של סבו הגדול.

רבי ישראל מרדכי התמסר לאדמו"ר בכל מאודו ונפשו בכל השנים האחרונות והיה לו לעזר בכל המוסדות שעמדו תחת נשיאותו. כבר בחיי חיותו הועיד אותו הרבי לגדולות ואף ציווה עליו שימשיך את דרכו בבוא העת. בשנים האחרונות פתח את רשת הכוללים והארגון 'בית של תורה' לאברכים צעירים, ארגון המכשיר רבנים ודיינים ומסייע לזוגות בענייני שלום בית. 

הצלחה גדולה נחל הרב הורוביץ כשערך מגבית מצ'יניג 'עמוד על ימיני' במהלך החורף האחרון לטובת מוסדות קאליב שהיו בסכנת קריסה של ממש. הרב הורוביץ גייס מיליון שקל לטובת המוסדות ועבור רשת הכוללים של החסידות. 

הרבי החדש מקאליב במגבית 'עמוד על ימיני' לטובת מוסדות קאליב. צילום: שוקי לרר

בתאריך ז' אדר ב' האחרון ערך הרבי מקאליב טיש לרגל יום היארצייט של פועל הישועות - הרועה הנאמן מקאליב זיע"א בבית מדרשו בירושלים, בשילוב חלאק'ה לנינו - בן לרב הורוביץ, אירוע שהשתתף בו האדמו"ר מויז'ניץ. 

כעת, עם הסתלקותו, ימונה הרב הורוביץ לאדמו"ר מקאליב וימשיך את דרכו של סבו הגדול בכל הליכותיו ודרכיו ובהמשך שושלת בית קאליב המעטירה. 

סבו של הגרי"מ הורוביץ הוא הרה"ח רבי משה זאב הורוביץ, מזקני חסידי מאקאווא בקרית אתא ומצאצאי השל"ה הקדוש, המשמש כבעל תפילה בימים הנוראים בחצר הקודש מאקאווא. 

הרבי החדש בנו של רבי חיים שלמה הורוביץ חתנו של גאב"ד טשאבא, הגאון הצדיק רבי שלום משולם ויינברגר זצ"ל. 

בבחרותו למד הרבי החדש במוסדות סערט ויז'ניץ וחבריו מאז לספסל הלימודים מספרים על מתמיד עצום שכל חייו היו שקיעות בתורה. בצעירותו אף נבחן על רוב מסכתות הש"ס ובשנים שלאחר החתונה למד בכולל להוראה שם קיבל היתר הוראה מפוסקי ההלכה. 

אחד החסידים אומר ל'בחדרי חרדים', "משפחת הורוביץ המיוחסת לשל"ה הקדוש וכידוע שתפילה שיורדת עם דמעות אינה שבה ריקם ועכשיו זכינו שאחד מצאצאיו של השל"ה ימשיך את שושלת בית קאליב המפוארת לתפארת עם ישראל".

ובא השמש וזרח השמש.  

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו