אבל בסלבודקה: אלמנת ראש הישיבה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: הבוקר הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת אסתר רבקה זקס ע"ה אלמנת ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל. הרבנית ע"ה ניהלה במשך שנים במסירות את משק הבית בישיבה וזכתה להעמיד דורות של תורה. הלוויתה בצהריים מהישיבה לבית החיים פוניבז'

ברוך דיין האמת10.10.2021 | 10:32

בעלה, הגאון רבי עמרם זקס זצ"ל צילום: ארכיון בחדרי

ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבוקר הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית אסתר רבקה זקס ע"ה אלמנת הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה, הרבנית לא חשה בטוב ופונתה תוך כדי החייאה לבית החולים שיבא בתל השומר שם נפטרה לבית עולמה בגיל 88. 

הרבנית נולדה בליטא כבתו של ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל ולאמה מרת מרים בתו של ראש הישיבה הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל. 

בהגיעה לפרקה בחר הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל בגאון רבי עמרם זקס זצ"ל לימים ראש הישיבה כחתן לנכדתו, בין האירוסין לחתונה הסתלק הסב הדגול בי' שבט תשי"ב, והחזו"א זצ"ל רקד ושימח בשמחת הנישואין כנער צעיר.

כל ימיה עמדה לימין בעלה שמיד לאחר נישואיו החל רבי עמרם למסור חבורות בישיבה, ולאחר פטירת חמיו ראש הישיבה הגר"מ שולמן זצ"ל נתמנה לראש ישיבה כממלא מקומו.

במשך כיובל שנים עמדה לימין בעלה רבי עמרם שהרביץ תורה לתלמידים לאלפים, מהם גדולי תורה, רבנים וראשי ישיבות, ודורות דורות נתגדלו לאור תורתו ויראתו, ליבו הטהור ותפילותיו הזכות, שמחתו וחביבותו בקיום המצוות, צניעות הליכותיו ונקיות דעתו.

הלבביות של רבי עמרם לכל אחד הייתה למופת, כל אחד שרק דרך על מפתן הבית הגדול נתקבל במאור פנים כמו מלך,כשהיה בוחן בביתו את הבחורים המתקבלים לישיבה, הייתה הרבנית ע"ה מגישה לבחורים הצעירים שתיה! ולא נחה דעתו של רה"י והרבנית עד שהבחורים אכן שתו ו"הרגישו בבית".

בשנת תשמ"ח, בעיצומה של ריתחא דאורייתא, לקה בארוע מוחי ומאז נחלש ונחלה, מה שלא מנע ממנו להמשיך במסירות נפש במסירת השיעורים, ואף לא לוותר על קוצו של יוד מהנהגותיו בקודש. ביום כ' כסלו תשע"ג נפטר לבית עולמו, ונטמן במעמד אלפים בבית החיים פוניבז'.

הוא השאיר אחריו את הרבנית הצדקנית שכונתה "אם הישיבה" שפעלה במסירות למען הישיבה וביסוס המשק הגשמי.

הותירה אחריה את חתנה הגדול ראש הישיבה הגר"י שוורץ, בנה הגאון רבי שמחה שמואל מראשי הישיבה, וכן חתניה הגר"י ליוואוויץ, הגר"צ שטיינברג מראשי ישיבת אור יהודה, הגר"י גפן מר"י סלבודקא לצעירים, והגר"ב שקוביצקי.

מסע הלוויה היום בצהריים בשעה 13:30 מישיבת סלבודקה בגבעת הישיבה בבני ברק לבית החיים פוניבז' בעיר שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו