למרות הלימוד בקפסולות: הבחורים מחויבים להתייצב בלשכת הגיוס

בוועד הישיבות משגרים לראשי הישיבות מכתב בו הוראות מפורטות כיצד עליהם לנהוג עם מעמדם של הבחורים מול צה"ל. הבחורים בקפסולות יחויבו להגיע בלשכת גיוס בהסעה מאורגנת ותיאסר עליהם הגעה בתחבורה ציבורית | כל הפרטים על הסיכום בין ועד הישיבות ללשכת הגיוס

חרדים16.11.2020 | 17:38

בחורי אור ישראל לומדים בקפסולות צילום: שוקי לרר

בימים אלו, כאשר נושא גיוסם של בני הישיבות תופס את הכותרות, בייחוד נוכח החלטת בג"צ שמצריכה חוק חדש מקרוב, בוועד הישיבות ממשיכים לדאוג במרץ לבני הישיבות ולמעמדם כבני ישיבה.

ל'כל רגע' נודע, כי במכתב שנשלח בימים האחרונים לראשי הישיבות, מדגישים בוועד הישיבות את החובה לשמור על הסדר ההתייצבות גם בימים אלו של תקופת הקורונה.

במכתבם כותבים ראשי ועד הישיבות: "עם פתיחת זמן חורף הבעל"ט וקול התורה נשמע בהיכלות התורה בעוז ובתעצומות ב"ה, הננו להודיעכם כי חרף כל הקשיים שעמדו לפתחנו בעקבות המצב, הוסדר ב"ה נושא התייצבותם המרוכזת של התלמידים יחי' לצו ראשון".

חובת ההתייצבות היא אך ורק לבחורים ששמותיהם הועברו ע"י הנהלת הישיבה אל משרדי ועד הישיבות.

במכתבם הם מציינים כי גם במידה שתתקבל פניה טלפונית מלשכת הגיוס לאחד מבתי התלמידים ששמם הועבר למשרדי ועד הישיבות לצורך בקשת דחיה, אין לחשוש מכך ויש להודיעם שנקבע מועד להתייצבותו עם ישיבתו.

בנוסף מציינים בוועד הישיבות כי על פי הוראות הצבא, על התלמידים, כולל אלו הנמצאים בקפסולות, להגיע אישית למדור בני ישיבות שבתל השומר לצורך הגשת דיחוי, ולא ניתן לשלוח את הדחיות באמצעות הפקס או המייל.

לאור זאת ובשל העובדה שתלמידי הישיבות נמצאים בלימודים בקפסולה, ההנחיה היא שעל התלמידים להגיע בהסעה מאורגנת ולא באמצעות התחבורה הציבורית.

בוועד הישיבות מציינים שמועד התייצבותם המרוכזת של תלמידי כלל הישיבות יחל בעז"ה ביום א' כ' בכסלו תשפ"א, כשמועד ההתייצבות של כל ישיבה ייקבע בהתאם למועד ההתייצבות בשנה שעברה, תוך התחשבות בכך שתלמידי הישיבות נמצאים בקפסולות.

באשר לתלמידים שמועד ההתייצבות שלהם חלף, בוועד הישיבות מדגישים: אם מדובר בבחור שלומד בישיבה שלא כלולה במתווה הקפסולות, עליו להתייצב מיידית בלשכת הגיוס וכל עיכוב בהתייצבותו של הבחור, מסכן את המשך מעמדו כבן ישיבה. גם בחורים הלומדים בישיבות הכלולים במתווה הקפסולות וקיבלו את אישור משרד הבריאות, במידה ומועד ההתייצבות שלהם היה לפני ר"ח אלול, עליהם להתייצב באופן מיידי בלשכת הגיוס.

במידה והתאריך נקבע לאחר ר"ח אלול, עליהם להמתין להתייצבות המרוכזת של הישיבה, וזאת בתנאי שתאריך ההתייצבות שנקבע להם לא מאוחר מי"ח שבט תשפ"א.

נקודה נוספת שמבקשים בוועד הישיבות לחדד: כל ההסדר הוא אך ורק לישיבות וכוללים שתיאמו מראש עם משרדי ועד הישיבות הגעה מרוכזת של הבחורים והאברכים ללשכת הגיוס. אולם מוסדות שבהם הבחורים והאברכים הולכים כל אחד בנפרד, בהתאם למועד ההתייצבות, עליהם להסדיר את מעמדם בהקדם.

 

שתף כתבה זו