אגרת הניחומים של חכם שלום כהן למשפחות ההרוגים

בין המנחמים הרבים המגיעים לבתי אבלי אסון מירון תשפ"א בולטים בנוכחותם האדמו"רים והרבנים הרבים המגיעים בעצמם או שולחים אגרות תנחומים מיוחדות לחזק הלבבות

אסון מירון4.5.2021 | 13:07

כנס זיכרון במעונו של נשיא המועצת צילום: יעקב כהן

בעשרות בבתים ברחבי הארץ והעולם יושבים בני משפחות הרוגי אסון מירון תשפ"א לקבל תנחומים מרבבות בני ישראל. בין המנחמים הרבים גם אדמו"רים ורבנים המגיעים בעצמם או שולחים אגרות תנחומים מיוחדות לחזק הלבבות.

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, שלח אף הוא אגרות תנחומים לבתי האבלים שיחי', האגרת במלואה לפניכם:

"על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי..."

בלב דואב וכואב על האסון הנורא אשר פקד את כל בית ישראל ביומא קדישא דהילולתא התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א על מ"ה קדושים וטהורים קרבנות ציבור אשר עלו בסערה השמימה בבואם לשפוך שיח ותחינה לפני קודשא ב"ה על הציון הק' במירון.

הנני בזה בדברי ניחומים למען הכלל והפרט ע"פ דברי הגמ' בסוכה מה': "ואמר חזקיה אמר ר' ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי 'יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה'. זכותו וגדולתו העצומה של רשב"י גבוהים וחשיבים ביותר בפני קודשא בריך הוא עד שמסוגלין בכוחם לפטור את כל ישראל מן הדין ואין אנו יודעים חשבונותיו של מקום.

ודווקא בזמנים קשים אלו עלינו להתחזק יותר באמונה ולקבל באהבה דין שמים וכל אחו"א יקבל ע"ע לעשות ולקיים 'ויהיו כל מעשינו לשם שמים' לכב' יתברך, להרבות באהבת חינם האחד אל רעהו ולהוסיף עוד ועוד בלימוד התורה הקד' שהיא אגוני מגנא ואצולי מצלא ויהיה זה לכבודו ולעילוי נשמתו הטהורה של המנוח ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו ובנחמת ציון תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד ונזכה בקרוב לגאולת עולמים ויקויים בנו הפס' "הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך" וגו' בביאת גואל צדק בב"א

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו

התראות צבע אדום