תיעוד קורע לב: הלווית האברך שהותיר 9 יתומים

רק בן 33, וכשהוא מותיר מאחוריו את אלמנתו סעריל תחי' עם 9 יתומים, הובא האברך החסיד ר' דוד קרויס ז"ל, מחסידי תולדות אהרן בבית שמש - למנוחת עולמים בער"ש בהר הזיתים, לאחר שנספה באסון מירון. ילדיו קרעו קריעה ומיררו בבכי סביב מיטת אביהם האהוב העטוף בטלית | הצלם שלומי טריכטר דמע ותיעד

אסון מירון4.5.2021 | 11:00

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר
הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר
 
הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר

הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר
 
הלוויית ר' דוד קרויס ז"ל צילום: שלומי טריכטר
 

 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו

התראות צבע אדום