בד"ה: החסיד שדבק ברבו במשך עשרות שנים

אוד מוצל מאש היה הרה"ח רבי ר' ישראל דוד וינשטוק ז"ל, מיקירי חסידי צאנז שנפטר היום בשיבה טובה. לאחר השואה דבק במורו ורבו הרבי בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א | קווים לדמותו של המנוח שהקים את חייו וזכה לאריכות ימים 

ברוך דיין האמת29.6.2021 | 23:05

הרה"ח ר' ישראל דוד וינשטוק ז"ל צילום: באדיבות המצלם

ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיע הידיעה המעציבה על פטירתו בשיבה טובה של הרה"ח ר' ישראל דוד וינשטוק ז"ל, מזקני ויקירי חסידי צאנז ומראשוני התלמידים של הרבי בעל ה'שפע חיים' זצ"ל והוא בן 94 בפטירתו.

ר' ישראל דוד, נולד בהונגריה, לאביו ר' משה הלל הי"ד ואמו מרת פריידא, הוא עבר את מאורעות השואה עת הופרד מאביו במחנות באושוויץ ושרד את השואה.

לאחר המלחמה נקלע למחנה פעלדאפינג, שם נודע לו כי רבה של קלויזנבורג, פתח ישיבה, בה שוהים נערים רבים ועוסקים בתורה ועבודה. ומהרגע שבו נכנס ללמוד בישיבה, היה דבוק במורו ורבו הרבי השפע חיים מצאנז זצ"ל שחיזק את הניצולים שהסתופפו בצילו.

כעבור תקופה היגר ר' ישראל דוד לארה"ב ונכנס ללמוד בישיבת שארית הפליטה בויליאמסבורג, שהקים שם הרבי ה'שפע חיים'.

תחייתה ופריחתה של מלכות צאנז היא תמיד משוש לבו של ר' ישראל דוד. בכל עת מצוא כאשר בא לארה"ק להסתופף בצל האדמו"ר מצאנז שליט"א, דמעות של גיל היו מציפות את עיניו נוכח מראות נטיעות צדיק המלבלבים לאילנות פאר, תקומת העדה הקדושה ופריחת מוסדותיה.

בעבר סיפר לבטאון צאנז על השנים במחיצת הרבי "היה זה אחר תקופה ארוכה בה הסתופפתי בישיבה שיסד כ"ק אדמו"ר זי"ע בארה"ב, שכידוע הייתה זו הישיבה החסידית הראשונה בנוסח הישן שנפתחה בימים ההם על אדמת אמריקה, והגם שהיו רבים וטובים שניסו להניא את הרבי זי"ע ממעשיו באומרם שלא שייך להקים ישיבה חסידית באמריקה, כ"ק מרן זי"ע לא שת לבו כלל לדבריהם והמשיך לפעול בכל כוחו וכנגד כל הסיכויים, ואכן משמים הצליחו את מעשיו והישיבה החסידית קמה גם ניצבה, ואליה נמשכו ובאו בחורים צעירים מקרב האודים המוצלים שזכו עוד בגרמניה לחסות בצל כנפי חמלתו של הרבי זי"ע, וכן מקרב משפחות חסידים תושבי אמריקה אשר השתוקקו בכל לבם להעניק לצאצאיהם חינוך חסידי שורש".

"בעת ההיא כבר עלה כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע לשכון כבוד בארה"ב, ולהעמיד הדת על תילה במדינת אמריקה, ואז גמלה בליבי ההחלטה לעקור אל מקום ישוב ראוי לשמו, התלבטתי רבות להיכן להעתיק את מקום מגורי, האם לארץ ישראל או שמא להישאר באמריקה. ופניתי לקבל עצה מן הזקנים, הלא הוא ש"ב הגה"צ רבי דוד מושקוביץ זצ"ל, הרב מבאניהאד, והצעתי בפניו את ספקותיי. מששמע הוא כי בתקופה האחרונה למדתי והסתופפתי בצל כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע, נענה מיד ואמר בבטחה, "אם כך הם פני הדברים, הרי שבאשר ילך הוא, תלך אף אתה, ואך בו הידבק לעד".

מששאלתיו, על סמך מה הוא פוסק את פסוקו, וכי מהיכן זכה להכיר מקרוב את כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע. ענה ואמר, כי בחג הסוכות תש"ד, הסתופף הוא בצל הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט זי"ע, ונכח שם אף כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע, ובאותה הזדמנות זכה לשמעו מתפלל תפילת מנחה אחת, ותפילה יחידה זו הספיקה לו לעמוד על טיבו של כ"ק מרן זי"ע, ועל סמך זה הורה את הוראתו הנזכרת".

לפרנסתו ניהל המנוח בשכונת בורו פארק בברוקלין חנות חליפות יוקרתית אותה הקים בעשר אצבעות, במשך השנים שירת את לקוחותיו בנאמנות ובמסירות גדולה והיה לאחר התופרים הכי מוצלחים בשכונה.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך. 

הלוויתו התקיימה בארה"ב בדרכה לארץ הקודש, כאן ייטמן מחר בבית העלמין בשיכון ותיקים, חלקת צאנז בנתניה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו