בד"ה: הרבנית הצדקנית משאמלויא הלכה לעולמה

בארה"ב הלכה לעולמה הרבנית חיה שרה עהרנרייך ע"ה, רעייתו של גאב"ד שאמלויא וחמותו של האדמו"ר מנאדבורנא באניא שיבלח"ט. ארונה הגיע לארץ הקודש והיא נטמנה היום בהר המנוחות | קיצור תולדות חייה ומעשיה

משה ויסברג | ברוך דיין האמת 23.11.2021 | 21:06

הילולא בנדבורנא באניא צילום: דוד ארזני

ברוך דיין האמת: מולייאמסבורג שבארה"ב מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית הצדקנית מרת חיה שרה עהרנרייך ע"ה.

המנוחה נולדה בירושלים בשנת תרצ"ו, לאביה הגאון החסיד רבי משה דוב ויסברג זצ"ל, מחשובי תלמידי החכמים בירושלים של מעלה, בנו של הרה"ח ר' חיים שלמה זלמן ז"ל, שאביו היה מחסידי הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע ומגזע הרה"ק בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע.

היה זה בזמנים הקשים של הישוב היהודי בירושלים כאשר שררו בעיר דחקות ועניות נוראה ומגפת חולי הטיפוס איים על בני הישוב וכעבור שנים מספר בחודש ניסן תרצ"ט בהיותה פעוטה נתייתמה מאביה זצ"ל אשר נדבק מהטיפוס, ונשארה אמה ע"ה אלמנה עם שלושה עוללים רכים ה"ה המנוחה ע"ה, ואחיה המוהל המפורסם הגה"ח ר' יוסף דוד וייסברג ואחות נוספת שתדלחט"א אשת הגאון ר' יעקב שמש שליט"א, מראשי ישיבת טשעבין.

מספר שנים אח"כ, בשנת תש"ו, אחר שקיבלה את ברכת הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע לזיווג הגון, נישאה אימה ע"ה להגאון המפורסם רבי שמעון זאב עהרנרייך זצ"ל, בן הגה"ק שר התורה רבי שלמה זלמן עהרנרייך, אב"ד שאמלויא זצ"ל הי"ד, אשר גידל את היתומים הרכים במסירות ובאהבה.

בהגיעה לפרקה, השיאה לבנו של אחיו הגדול ה"ה הגאון החסיד המפורסם רבי יהושע עהרנרייך זצ"ל, אשר שימש אחר המלחמה ברבנות שאמלויא כממלא מקומו של אביו הגה"ק משאמלויא הי"ד, ואז זכתה להינשא לבעלה הגדול הגאון הצדיק המפורסם רבי חיים צבי עהרנרייך  אבדק"ק שאמלויא ברוקלין נ.י. הממשיך את מורשת אבותיו הק' ברבנות שאמלויא, וידיו רב לו בהרבצת תורה ויראה, ובפרט בהוצאת ספריו העמוקים של זקינו הקדוש משאמלויא זצ"ל, ומחבר הספרים הנפלאים 'מעיין ישועה' אשר בעז"ה יראו אור בקרוב, המכילים רמזים נפלאים בדרך נוטריקון, גג על גג בחכמת הרז והדרוש.

בימים ההם בבית אביה חורגה, סייעה לאימה הצדקנית מרת חנה רחל ע"ה, לבשל אוכל במסירות נפש ומתוך עניות עצומה, לבחורים יתומים פליטי שואה, אשר מצאו מחסה בביתם ולתמוך בידם מתוך חמלה ומסירות, כאשר רבים חבים להם הכרת הטוב עד היום.

באותם ימים עסקה אימה ע"ה בתפירת בגדים כדי להביא טרף לביתה. האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור זי"ע, עמד על כך שיתפרו את בגדיו ובגדי בניו זי"ע אך ורק אצלה וטעמו ונימוקו עמו משום "שהיא יראת שמים".

הרבנית הצדקנית ע"ה עמדה כל הימים לימין בעלה הגדול מתוך התבטלות מוחלטת, שמה עצמה לאין ואפס ולא ביקשה דבר, מעולם לא ביקשה שום כלי ושום בגד והסתפקה במועט באופן שלא הרגישה את עצמה כלל. לאורך כל שנות חייה מאסה בתענוגי העולם הזה, וכל זה בין בשנות הרעב והצנע שלפני כשישים - שבעים שנה ובין בשנים המאוחרות שהיו כבר שנות השובע, היו כולם שווים לטובה.

במשך חמש עשרה שנותיה האחרונות התמרקה והזדככה בייסורים נוראים והייתה מרותקת למיטתה, וקיבלה אותם באהבה גמורה ומתוך צידוק וקבלת דין שמים, מעולם לא שמעו אותה מתלוננת ומצטערת, וכל הרגשתה היתה שאינה זכאית לכלום ומה שיש לה זו בגדר מתנה.

הרבנית ע"ה אשר כל ימיה ידעה עניות, יתמות ויסורים ל"ע, הרבתה תמיד להתפלל על כל יוצאי חלציה וזכרה את כל אחד ואחד בפרטות, וב"ה זכתה לדור ישרים מבורך, חתנה הגדול האדמו"ר מנאדבורנא באניא, ובנה יחידה הגאון רבי יהושע, הרב הצעיר משאמלויא, נכדים ת"ח ומרביצי תורה ויראה, ונכדי נכדים דור חמישי מבורך, כולם הולכים בדרך התורה והחסידות.

בארה"ב ליוו אותה המונים למנוחות בראשות אדמו"רים ורבנים וספדו לה האדמו"ר מדינוב והגה"צ אב"ד בראשוב, בעלה הגה"צ משאמלויא ובנה.

הלוייתה יצאה היום מרחבת בית המדרש נאדבורנא באניא ברחוב דוד 21 בירושלים, שם הספידה חתנה האדמו"ר מנאדבורנא באניא ומשם יצאה מסע הלוויה להר המנוחות ונטמנה בחלקת הרבנים, סמוך לציון חותנה הגדול גאב"ד שאמלוי זצ"ל וסמוך ונראה לציונו של הרה"ק מבעלזא זי"ע.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

רוצים להצטרף לקבוצות הווטסאפ של כל רגע?

לבקשת הצטרפות למוגנים וכשרים

להצטרפות ישירה לקבוצות

שתף כתבה זו